wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj zestawów podziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w dwóch lokalizacjach na terenie miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj zestawów podziemnych pojemników do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w dwóch lokalizacjach na terenie miasta Tczewa: - Tczew, ul. Wąska, działka nr 476/3 obręb 8, - Tczew, ul. Wojska Polskiego, działka nr 755/1 obręb 8. Ze względu na lokalizację ww. działki w pobliżu linii kolejowej i konieczność uzyskania uzgodnienia PKP na realizację planowanej inwestycji, w sytuacji braku zgody PKP na budowę pojemników podziemnych w tej lokalizacji, wyznacza się alternatywne miejsce usytuowania - działkę nr 755/8 obręb 8 przy ul. Kopernika w Tczewie. Przedmiot zamówienia został opisany w programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie nie ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym oraz opisie przedmiotu zamówienia prace, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektów będących przedmiotem zamówienia oraz wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w pkt 3.1 i 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.78 KB, ilość pobrań: 347] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.19 MB, ilość pobrań: 388] 3-Program funkcjonalno-użytkowy.zip [rozmiar: 6.16 MB, ilość pobrań: 309] 4-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 23.4 KB, ilość pobrań: 141] 5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 21.53 KB, ilość pobrań: 382] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.37 KB, ilość pobrań: 302]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności