wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa oczyszczalni wód opadowych na istniejących kolektorach deszczowych, odprowadzających wody opadowe ze zlewni terenu miasta Tczewa do rzeki Wisły

środa, 07.02.2018

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót budowlanych  polegających na budowie oczyszczalni wód opadowych na istniejących kolektorach deszczowych, odprowadzających wody opadowe ze zlewni terenu miasta Tczewa do rzeki Wisły,  wyloty kanalizacji deszczowej:

- nr XIII usytuowany w skarpie rzeki Wisły w km 908+123

- nr XIX usytuowany w skarpie rzeki Wisły w km 906+500.

 

Wszystkie pliki znajdują się w załącznikach poniżej.

Załączniki

1__SIWZ_IDW_07_02.rtf [rozmiar: 9.75 MB, ilość pobrań: 150] 2a__Część_II_SIWZ__Wzór_umowy.docx [rozmiar: 25.23 KB, ilość pobrań: 327] 2b__Część_II_SIWZ_OGÓLNE_WARUNKI_UMÓW_O_ROBOTY_BUDOWLANE.docx [rozmiar: 43.45 KB, ilość pobrań: 328] 3__Część_III_SIWZ__Opis_przedm__zamówienia.docx [rozmiar: 24.78 KB, ilość pobrań: 338] 4_informacja otwarcie ofert.docx [rozmiar: 15.13 KB, ilość pobrań: 117] 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 31.31 KB, ilość pobrań: 332] Oczyszczalnia_wyl__XIII_Tczew_-_STWiO.pdf [rozmiar: 7.71 MB, ilość pobrań: 136] Oczyszczalnia_wyl__XIX_Tczew-STWiO.pdf [rozmiar: 8.96 MB, ilość pobrań: 124] Ogłoszenie_nr_513776.docx [rozmiar: 30.11 KB, ilość pobrań: 342] Proj_bud_oczyszcz__wód_opad__-wyl_nr_XIII.7z [rozmiar: 15.42 MB, ilość pobrań: 369] Proj_oczyszcz_wód_opad__-wylot_nr_XIX.7z [rozmiar: 16.09 MB, ilość pobrań: 345]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności