wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w 2020 roku

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w 2020 roku: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – kod odpadów 20 03 01; 2) opakowań z papieru i tektury – kod odpadów 15 01 01, 20 01 01; 3) opakowań z tworzyw sztucznych i tworzywa sztuczne – kod odpadów 15 01 02, 20 01 39; 4) opakowań ze szkła, szkło – kod odpadów 15 01 07, 20 01 02; 5) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) – kod odpadów 20 02 01; 6) bioodpady – resztki żywności – kod odpadów 20 01 08. Szacuje się, że w skali roku zostanie odebranych ok. 2679 m3 odpadów w tym: odpady komunalne zmieszane ok. 1855 m3, papier ok. 355 m3, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe ok. 325 m3, szkło ok. 83 m3, bioodpady - odpady zielone ok. 51 m3 i bioodpady - resztki żywności „BIO” ok. 10 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 28.97 KB, ilość pobrań: 154] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx [rozmiar: 420.12 KB, ilość pobrań: 107] 3-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 25.81 KB, ilość pobrań: 38] 4-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 23.9 KB, ilość pobrań: 45] 5-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 17.91 KB, ilość pobrań: 35]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności