wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Dostawa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa,
 • wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych: trawiastej oraz piaskowej odpowiednio do zamontowanego urządzenia, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 1177:2009,
 • wykonanie rysunku zagospodarowania placu zabaw (koncepcja architektoniczna), który podlegać będzie zatwierdzeniu przed realizacją przez Zamawiającego. Koncepcja winna przedstawiać rozmieszczenie urządzeń zabawowych w terenie oraz zwymiarowane strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń, jak również grubości nawierzchni bezpiecznych;
 • demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenia, ławek, bujawek, piaskownicy, niwelacja terenu fragmentu istniejącego placu zabaw.
 • 1.2 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

  Zadanie I 

  Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe, na terenie działki nr 425/22 obręb 6, przy ul. Wyzwolenia  w Tczewie:

 • zestaw zabawowy (konstrukcja metalowa) – 1 sztuka,
 • huśtawka wahadłowa podwójna – 1 sztuka,
 • huśtawka wagowa z dwoma siedziskami z odbojnicami – 1 sztuka,
 • piaskownica kwadratowa – 1 sztuka,
 • ławka z oparciem – 2 sztuki,
 • kosz na śmieci – 1 sztuka,
 • tablica regulaminowa – 1 sztuka.
 • Wykonawca dokona rozbiórki starej piaskownicy o kształcie prostokąta o wymiarach 5m x 7m, której ścianki są murowane z cegły na grubość 25 cm. Materiał z rozbiórki należy zutylizować na wysypisku śmieci.

  Zadanie II

  Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe, na terenie działki nr 216/2 obręb 4, przy ul. Akacjowej  w Tczewie (istniejący plac zabaw):

 • huśtawka z siedziskiem typu „Bocianie gniazdo” – 1 sztuka,
 • huśtawka wahadłowa podwójna – 1 sztuka,
 • zestaw sprawnościowy – sześcian gimnastyczny lub wielokąt sprawnościowy wielofunkcyjny (konstrukcja metalowa) – 1 sztuka,
 • karuzela platformowa – 1 sztuka,
 • tablica z regulaminem – 1 sztuka.
 • Ponadto, Wykonawca winien wykonać:

 • demontaż dwóch bujaków sprężynowych oraz ich ponowny montaż na placu zabaw w innym miejscu;
 • demontaż ławek (4 szt.) oraz ich ponowny montaż na placu zabaw w innej lokalizacji;
 • niwelację terenu istniejącego placu zabaw o kształcie prostokąta o wymiarach 23m x 5 m pokrytego nawierzchnią trawiastą (teren nierówny z wybojami) oraz wysianie trawnika;
 • demontaż ogrodzenia  systemowego na odcinku długości 15,5 m (przęsła o długości 2,5 m (sześć sztuk) i 1 m wysokości, słupki  (7 szt.) o wysokości 1,0 m) w sposób umożliwiający jego ponowne zamontowanie;
 • montaż zdemontowanego ogrodzenia we wskazanym miejscu na placu zabaw.
 • Zadanie III 

  Dostawa i montaż urządzenia zabawowego oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenie zabawowe, na terenie działki nr 356 obręb 5, pomiędzy blokami mieszkalnymi, przy ul. Armii Krajowej 51-53  w Tczewie:

 • huśtawka wahadłowa podwójna – 1 sztuka,
 • przestawienie dwóch ławek (demontaż i montaż).
 • Załączniki

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 27.38 KB, ilość pobrań: 392] 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 999 KB, ilość pobrań: 437] 3. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 231.5 KB, ilość pobrań: 371] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 17.72 KB, ilość pobrań: 363]

  Dom Przedsiębiorcy

  Przetargi i zamówienia publiczne

  Gospodarka i Inwestycje

  Przetargi i zamówienia publiczne

  Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


   © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

   

  Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności