wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2020-2022

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Termin realizacji:
sobota, 31.12.2022

1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2022 poprzez: 1) realizowanie połączeń: a) miejscowych i strefowych, b) międzystrefowych, c) międzynarodowych, d) do sieci komórkowych, e) do numerów informacyjnych, f) bezpłatnych na numery alarmowe (w tym skrócone), g) z infoliniami, h) bezpłatnych w ramach grupy korzystając z numeracji skróconej, i) poprzez udostępnienie przez Wykonawcę typów łączy identycznych lub o analogicznej funkcjonalności w lokalizacjach wyszczególnionych w Tabeli lokalizacji zakończeń abonenckich samorządowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Tczewie (załącznik nr 5 do SIWZ), j) w ramach łącza ISDN PRA 30B+D (200DDI), k) transmisja L2 łącza o przepustowości 1000 Mbps (upload/download) w relacji UM Tczew (Plac Piłsudskiego 1) - Dom Przedsiębiorcy (Obr. Westerplatte 2/3) w Tczewie oraz jakichkolwiek ograniczeń portowych, 2) bezpłatne zablokowanie połączeń o podwyższonej płatności, z bezpłatną opcją wyłączenia blokady dla wybranych numerów, 3) obsługę linii VOIP, 4) obsługę serwisową centrali i sieci telefonicznych znajdujących się w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie, budynku Urzędu przy ul. 30 Stycznia 1, budynku Domu Przedsiębiorcy, budynku Centrum Monitoringu Miasta, budynku CUW, polegającą między innymi na: a) przeprowadzeniu okresowych comiesięcznych przeglądów stanu technicznego w/w centrali telefonicznych Urzędu, w tym: - sprawdzeniu pracy łączy, - usuwaniu wszelkich awarii, - naprawie uszkodzonych aparatów telefonicznych, - montażu i naprawie telefaxów, - zakładaniu i nadawaniu nowych nr wew/zew. analogowych i systemowych, b) obsłudze systemu menu głosowego organizującego ruch przychodzący – wielopoziomowy (kaskadowy), c) utrzymaniu w stałej sprawności technicznej centrali telefonicznej i jej urządzeń, łączy i sieci telefonicznej oraz przedkładaniu propozycji w zakresie: - rozbudowy i modernizacji wewnętrznej sieci telefonicznej, - sposobu usuwania powstałych awarii i uszkodzeń w sieci telefonicznej. 1.2 Świadczenie usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2020– 2022, tj.: 1) rekonfiguracja urządzeń oraz dostawa łącza internetowego dla Urzędu Miejskiego w Tczewie w lokalizacji Plac Piłsudskiego 1, 2) rekonfiguracja urządzeń oraz dostawa łącza internetowego dla Urzędu Miejskiego w Tczewie w lokalizacji Dom Przedsiębiorcy, ulica Obrońców Westerplatte 3, 3) rekonfiguracja urządzeń oraz dostawa połączenia LAN/vLAN dla Urzędu Miejskiego w Tczewie. Połączenie siecią LAN lub wirtualną LAN dwóch lokalizacji. Budynek (dawnego CED) przy ul. 30 Stycznia 1 oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Maja 8, 4) rekonfiguracja urządzeń oraz dostawa połączenia LAN dla Urzędu Miejskiego w Tczewie. Połączenia siecią LAN dwóch lokalizacji: budynek Domu Przedsiębiorcy przy ul. Obrońców Westerplatte 3 z budynkiem Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Piłsudskiego 1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 31.29 KB, ilość pobrań: 198] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.38 MB, ilość pobrań: 115] 3-Załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.pdf [rozmiar: 1.46 MB, ilość pobrań: 96] 4-Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 223 KB, ilość pobrań: 39] 5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 23.12 KB, ilość pobrań: 62] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 19.21 KB, ilość pobrań: 32]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności