wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Tczewie - Część nr 1 i nr 2

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

1. Część nr 1 - Projekt termomodernizacji Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji budynku Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, położonego przy ul. Wojska Polskiego 28a, na terenie działki 504 obr. 6 w Tczewie.

2. Część nr 2 - Projekt termomodernizacji Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji budynku Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, położonego przy ul. Jodłowej 6, na terenie działki 39/22 obr. 4 w Tczewie.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 26.76 KB, ilość pobrań: 467] 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 32.21 MB, ilość pobrań: 495] 3. Załączniki do SIWZ - audyty energetyczne.zip [rozmiar: 4.03 MB, ilość pobrań: 401] 4. Zmiana treści SIWZ.doc [rozmiar: 189.5 KB, ilość pobrań: 400] 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx [rozmiar: 15.81 KB, ilość pobrań: 394] 6. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 229.5 KB, ilość pobrań: 454] 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 17.72 KB, ilość pobrań: 383]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności