wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Rewitalizacja - modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 w ramach zadania pn "Rewitalizacja - Centrum Wspierania Rodziny"

czwartek, 24.05.2018

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
poniedziałek, 11.06.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

Rewitalizacja - modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 w ramach zadania pn. „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny”.

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne i fundamentowe,

- roboty murarskie i montażowe,

- roboty posadzkarskie, okładzinowe,

- montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej,

- roboty okładzinowe i malarskie,

- wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej,

- wykonanie przyłącza instalacji wodociągowej, kanalizacji, kanalizacji deszczowej,

- prace odtworzeniowe,

- inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:

•        oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót,

•        opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

•        organizację zaplecza,

•        wytyczenie geodezyjne,

•        organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,

•           wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,

Załączniki

Część I SIWZ-IDW 22 05.doc [rozmiar: 1.91 MB, ilość pobrań: 331] Część IIa wzór umowy.doc [rozmiar: 355.5 KB, ilość pobrań: 276] Część IIb SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE (2).docx [rozmiar: 56.24 KB, ilość pobrań: 289] Część III Opis przedmiotu zamówienia.doc [rozmiar: 355.5 KB, ilość pobrań: 320] informacja_otwarcie_ofert.docx [rozmiar: 110.95 KB, ilość pobrań: 97] Ogłoszenie nr 563505.pdf [rozmiar: 241.28 KB, ilość pobrań: 296] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf [rozmiar: 121.41 KB, ilość pobrań: 267] PW_budowlany.zip [rozmiar: 73.41 MB, ilość pobrań: 115] PW_elektryczny.zip [rozmiar: 9.93 MB, ilość pobrań: 67] PW_sanitarny.zip [rozmiar: 12.27 MB, ilość pobrań: 58] Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami stanowiące część składową SIWZ.pdf [rozmiar: 64.57 KB, ilość pobrań: 280] Pytanie od Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią.pdf [rozmiar: 25.73 KB, ilość pobrań: 311] Wyjaśnienia nr 3 i zmiana treści SIWZ nr 2.pdf [rozmiar: 33.61 KB, ilość pobrań: 294] Wyjaśnienia nr 4.pdf [rozmiar: 45.58 KB, ilość pobrań: 270] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf [rozmiar: 31.48 KB, ilość pobrań: 79] Załącznik do pisma WZP.271.3.8.2018.3 - rysunki.zip [rozmiar: 2.18 MB, ilość pobrań: 267]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności