wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie do zarządzania i monitorowania środowiska wydruku

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez Wykonawcę w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w pomieszczeniach znajdujących się w kilku budynkach Zamawiającego jednego serwera, laserowych, wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka, skaner, faks), monochromatycznych oraz kolorowych urządzeń kopiująco-drukujących, zwanych dalej URZĄDZENIAMI, wraz z zakupem wsparcia technicznego od producenta oprogramowania Papercut tzw. Maintenance od dnia 29.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. PaperCut, do zarządzania i monitorowania środowiska wydruku, zwanego dalej PAPERCUT lub OPROGRAMOWANIEM, a także wykonywanie całkowitej obsługi serwisowej wszystkich URZĄDZEŃ w ww. okresie oraz dostarczanie materiałów eksploatacyjnych w celu zapewnienia ciągłości zadań wydruku. Zamówienie obejmuje także zainstalowanie i poprawne uruchomienie czytników kart we wszystkich urządzeniach objętych tym zamówieniem, zwanych dalej CZYTNIKAMI, oraz uruchomienie kart użytkowników, którzy do tej pory kart zbliżeniowych nie używali. Zamówienie nie obejmuje dostawy kart. W ww. okresie Wykonawca udostępnia Zamawiającemu URZĄDZENIA, CZYTNIKI na zasadzie najmu, użyczenia lub w innej formie, do odpłatnego używania w celach do jakich są przeznaczone, bez obowiązku zakupienia na własność Zamawiającego URZĄDZEŃ i CZYTNIKÓW, z wyjątkiem rozszerzenia OPROGRAMOWANIA, które przechodzi na własność Zamawiającego. Udostępnione URZĄDZENIA muszą być jednakowe (w zakresie ich TYPU, zgodnie z listą wymaganych urządzeń – punkt 3.1.14 Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ) i posiadać wymagane funkcje i parametry techniczne wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający informuje, że dostarczone i zainstalowane urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z licencją posiadaną przez Zamawiającego. Zamawiający posiada licencję na urządzenia tzw. Embeded) w programie Papercut dla urządzeń SHARP ilość 5 szt. oraz Lexmark ilość 36 szt. Zamawiający dopuszcza zakup 2 licencji Embeded wraz usługą wsparcia i aktualizacji producenta oprogramowania tzw. Maintenance oraz nie dopuszcza wdrożenia nowego oprogramowania. 2. Zadania Wykonawcy: Wykonawca oddaje Zamawiającemu w odpłatne użytkowanie na okres trwania umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy: 1) wielofunkcyjne monochromatyczne urządzenia kopiująco-drukujące, zwane dalej łącznie ,,URZĄDZENIAMI’’ (zgodne z parametrami i typem urządzeń określonych w Opisie przedmiotu zamówienia), 2) kompatybilne, wewnętrzne czytniki kart zwane dalej łącznie ,,CZYTNIKAMI’’, które podlegają zainstalowaniu przez Wykonawcę w URZĄDZENIACH (jeżeli nie są wbudowane fabrycznie), 3) licencje na oprogramowanie PAPERCUT, w zakresie kontynuacyjnego rozszerzenia, zwane dalej PaperCut lub ,,OPROGRAMOWANIEM’’ (zgodne z pkt 3.1.13 Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ), 4) zakup wsparcia technicznego u producenta oprogramowania PAPERCUT, w zakresie kontynuacyjnego wsparcia technicznego tzw. Maintenance rozszerzenia, zwane dalej PaperCut lub ,,OPROGRAMOWANIEM’’, 5) maszyny serwera, na której zainstalowany będzie system wydruku. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 30.28 KB, ilość pobrań: 207] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.16 MB, ilość pobrań: 238] 3-Odpowiedz-na-pytania-do-SIWZ_wydruk-10-12-2018_14-31.pdf [rozmiar: 342.12 KB, ilość pobrań: 44] 4-pytania-odpowiedzi.pdf [rozmiar: 376.75 KB, ilość pobrań: 42] 5-informacja otwarcie ofert 13-12-2018.docx [rozmiar: 14.86 KB, ilość pobrań: 54] 6-uniewaznienie.pdf [rozmiar: 303.59 KB, ilość pobrań: 48]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności