wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Tetmajera w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Tetmajera w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I. W ramach niniejszego zamówienia pn.: „Budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych przy ul. Tetmajera w Tczewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” należy wykonać między innymi następujące prace budowlane: 1) budowę 8 miejsc postojowych (w zakres ETAPU I wchodzi wykonanie mniejszej ilości miejsc postojowych od ilości miejsc (14 szt.) ujętych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez firmę PROMAR), 2) przebudowę ulicy na odcinku zatoki postojowej do szerokości 5m, 3) rozbiórkę 2 wiat śmietnikowych oraz budowę nowej wiaty śmietnikowej podwójnej, 4) przebudowę chodnika, 5) budowę chodnika, 6) budowę schodów terenowych, 7) przebudowę zjazdu indywidualnego, 8) zmianę organizacji ruchu, w tym wykonanie progu zwalniającego oraz oznakowania pionowego, 9) regulację urządzeń infrastruktury technicznej do poziomu projektowanej nawierzchni, 10) zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych, 11) budowę oświetlenia zatoki postojowej.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 31.92 KB, ilość pobrań: 480] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.28 MB, ilość pobrań: 144] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 64.47 MB, ilość pobrań: 141] 4-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 31.95 KB, ilość pobrań: 73] 5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 23.23 KB, ilość pobrań: 101] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 17.99 KB, ilość pobrań: 92]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności