wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa miejsc postojowych przy ul. Młyńskiej 9-10 w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
czwartek, 21.07.2016

Budowa miejsc postojowych przy ul. Młyńskiej 9-10 w Tczewie

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Budowa miejsc postojowych przy ul. Młyńskiej 9 - 10 w Tczewie. Zakres robót remontowych objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie miejsc postojowych na 9 samochodów wraz z drogą manewrową oraz przełożenie istniejącej nawierzchni drogi dojazdowej z trelinki. Ponadto, zakres robót obejmuje: - usunięcie istniejących przęseł ogrodzenia stalowego, - wywóz i utylizacja gruzu, gruntu z korytowania, - uporządkowanie terenu. 2. Szczegółowy zakres opisany jest w dokumentacji projektowej obejmującej: 1) Projekt zagospodarowania terenu działki nr 17/10 w miejscowości Tczew, ul. Młyńska 9-10. Projekt budowlany miejsc postojowych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Tczew, ul. Młyńska 9-10, 2) Przedmiar robót, 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych parkingu na samochody. 3. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest wykonać badanie zagęszczenia podbudowy, której wskaźnik pod nawierzchnię parkingu powinien wynosić Is większe równe 1. 4. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy. 5. Przedmiary należy traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między przedmiarami, a projektem budowlanym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić ofertę w oparciu o projekt budowlany i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 75 KB, ilość pobrań: 469] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SP10.doc [rozmiar: 1.2 MB, ilość pobrań: 467] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 2.78 MB, ilość pobrań: 393] 4-Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 205 KB, ilość pobrań: 393] 5-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 16.92 KB, ilość pobrań: 372]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności