wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Dostawa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
środa, 27.07.2016

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa, 2) wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych: trawiastej oraz piaskowej odpowiednio do zamontowanego urządzenia z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 1177:2009, Zastosowany piasek winien być płukany bez zawartości części pylastych, iłu i gliny o frakcji od 0,2-2 mm o grubości wymaganej PN-EN 1177:2009 stosownie do wysokości swobodnego upadku HIC dla danego urządzenia. Zakres robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej obejmuje również wykonanie robót ziemnych (korytowanie) oraz wywóz ziemi na wysypisko. 3) wykonanie rysunku zagospodarowania placu zabaw (koncepcja architektoniczna), który podlegać będzie zatwierdzeniu przed realizacją przez Zamawiającego. Koncepcja winna przedstawiać rozmieszczenie urządzeń zabawowych w terenie oraz zwymiarowane strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń jak również grubości nawierzchni bezpiecznych, 4) demontaż wraz z utylizacją istniejących drewnianych urządzeń zabawowych na jednym z placów zabaw. 1.2 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: Zadanie I Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 33 obręb 11 przy ul. Jana Brzechwy: 1) zestaw zabawowy statek - 1 sztuka, 2) huśtawka wahadłowa potrójna - 1 sztuka, 3) huśtawka wagowa z dwoma siedziskami z odbojnicami - 1 sztuka, 4) piaskownica kwadratowa z siedziskami- 1 sztuka, 5) zjazd linowy z podestem - 1 sztuka, 6) tablica regulaminowa - 1 sztuka. W zakres zadania wchodzi demontaż i utylizacja istniejących starych zużytych drewnianych urządzeń zabawowych: zjazd linowy - 1 szt., huśtawki wahadłowe podwójne - 2 szt., urządzenie zabawowe z dwoma wieżami - 1szt. Zadanie II Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 158/1 obręb 11 przy ul. Ch. Andersena w Tczewie: 1) urządzenie zabawowe - 1 sztuka.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 77.5 KB, ilość pobrań: 421] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.74 MB, ilość pobrań: 474] 3-Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.doc [rozmiar: 190.5 KB, ilość pobrań: 90] 4-Załącznik do pisma WZP.271.3.11.4.2016.png [rozmiar: 647.33 KB, ilość pobrań: 406] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 35.5 KB, ilość pobrań: 379] Ogłoszenie o wyniku postępowania - 18.08.2016 .doc [rozmiar: 202.5 KB, ilość pobrań: 392]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności