wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczew, a także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w urządzenia (pojemniki i worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier; szkło; tworzywa, metale,
opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, popioły oraz leki z aptek. Do obowiązków Wykonawcy należytakże utrzymanie pojemników w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy– rozumie się przez to nieruchomości wykorzystywane w
całości do celów mieszkalnych oraz nieruchomości mieszkalno-użytkowe lub użytkowo- mieszkalne w części
mieszkalnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ –„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE.pdf [rozmiar: 160.37 KB, ilość pobrań: 742] 1a. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE.pdf [rozmiar: 193.98 KB, ilość pobrań: 473] 2. SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych 2015 - 2018.doc [rozmiar: 1.14 MB, ilość pobrań: 988] 2a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.doc [rozmiar: 558 KB, ilość pobrań: 846] 2b. Uchwała nr III 19 2015 - załacznik nr 2 do SIWZ.pdf [rozmiar: 116.27 KB, ilość pobrań: 840] 2c. Uchwala nr III 21 2015 - załącznik nr 3 do SIWZ.pdf [rozmiar: 243.46 KB, ilość pobrań: 684] 3. Pytania od Wykonawcy wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego - 20.02.2015 r..doc [rozmiar: 225.5 KB, ilość pobrań: 1182] 3a. Nowy Formularz oferty - załącznik nr 1 do pisma WZP.271.3.1.3.2015.docx [rozmiar: 63.34 KB, ilość pobrań: 544] 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf [rozmiar: 60.13 KB, ilość pobrań: 477] 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania .doc [rozmiar: 230.5 KB, ilość pobrań: 564] 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf [rozmiar: 102.65 KB, ilość pobrań: 481]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności