wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Dostawa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa; b) wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych: piaskowej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 1177:2009. Zastosowany piasek winien być płukany bez zawartości części pylastych, iłu i gliny o frakcji od 0,2-2 mm o grubości wymaganej PN-EN 1177:2009 stosownie do wysokości swobodnego upadku HIC dla danego urządzenia. Zakres robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej obejmuje również wykonanie robót ziemnych (korytowanie) oraz wywóz ziemi na wysypisko. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 2.1 Zadanie I Dostawa i montaż urządzenia zabawowego oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie działki nr 325/10 obręb 9 na terenie niecki na osiedlu Czyżykowo w Tczewie: 1) urządzenie zabawowe -zestaw sprawnościowy - 1 szt. 2.2 Zadanie II Dostawa i montaż urządzenia zabawowego oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy ul. Armii Krajowej 51- 53, dz. 356 obr. 5: 1) urządzenie zabawowe - 1 szt. 2.3 Zadanie III Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe na terenie działki nr 360 obręb 10 przy ul. Przemysława II w Tczewie: 1) zestaw zabawowy (konstrukcja metalowa) - 1 szt.; 2) huśtawka wahadłowa podwójna (konstrukcja stalowa) -1 szt.; 3) huśtawka wagowa z dwoma siedziskami z odbojnicami (konstrukcja stalowa) - 1 szt.; 4) karuzela platformowa - 1 szt.; 5) kosz na śmieci - 1 szt.; 6) tablica regulaminowa - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 5 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 24.08 KB, ilość pobrań: 475] 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.67 MB, ilość pobrań: 500] 3. Pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią - 10.08.2015 r..doc [rozmiar: 210.5 KB, ilość pobrań: 423] 4. Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 197.5 KB, ilość pobrań: 144] 5. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 225.5 KB, ilość pobrań: 457] 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 16.98 KB, ilość pobrań: 397]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności