wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap II), budowa systemu tras rowerowych; przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (etap III)

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap II), budowa systemu tras rowerowych; przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (etap III)

Dokumentacja projektowa znajduje się pod adresem: http://www.tmp.tczew.pl/opis_przedmiotu_zamowienia_31-03-2017.zip (860 MB)

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 27.32 KB, ilość pobrań: 530] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.42 MB, ilość pobrań: 770] 3-Pytania od Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.doc [rozmiar: 333 KB, ilość pobrań: 723] 4-Plan sytuacyjny.pdf [rozmiar: 1.25 MB, ilość pobrań: 210] 5-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx [rozmiar: 17.28 KB, ilość pobrań: 455] 6-Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 191.5 KB, ilość pobrań: 209] 7-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 36.09 KB, ilość pobrań: 471] 8-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.7 KB, ilość pobrań: 415]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności