wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dostawa wraz z montażem zestawów urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu street workout na terenie miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Dostawa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
piątek, 25.03.2016

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu street workout na terenie miasta Tczewa wraz z budową nawierzchni bezpiecznej w trzech lokalizacjach: 1) działka nr 356 obr. 5 przy ul. Armii Krajowej 51-53: - montaż zestawu street workout - 1szt., - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku o uziarnieniu 0,2 mm do 2 mm; 2) działka nr 650/19 obr. 9 przy ul. Franciszka Fenikowskiego: - montaż zestawu street workout - 1szt., - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku o uziarnieniu 0,2 mm do 2 mm; 3) działka nr 927/10 obr.1 przy ul. Flisaków - 1 zestaw: - montaż zestawu street workout - 1szt., - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku o uziarnieniu 0,2 mm do 2 mm. Szczegółowa lokalizacja zestawu na działce zostanie doprecyzowana przez Zamawiającego w chwili przystąpienia przez Wykonawcę do montażu zestawów. Planowany plac pod street workout, na którym winna zmieścić się nawierzchnia bezpieczna wraz z zestawem - 12 m x 14 m. 2. W zakres zestawu urządzenia do ćwiczeń wchodzą następujące elementy: 1) Poręcze wysokie - 2szt., 2) Poręcze niskie - 2szt., 3) Ławka skośna - 1szt., 4) Drabinka pozioma - 1szt., 5) Drabinka pionowa - 1szt., 6) Pole dance - 1 szt., 7) Koła gimnastyczne - 1 szt., 8) Drążek żmijka - 1szt., 9) Drążki do podciągania - 12 szt., 10) Ścianka do stania na rękach - 1 szt., 11) Tablica informacyjna - 1szt. Szczegółowy zwymiarowany schemat układu urządzeń przedstawiony jest w załączniku do SIWZ. Dopuszcza się tolerancję wymiarów elementów składowych (wysokość słupów, długość drążków, poręczy, wysokość montażu drążków, poręczy) podanych na wizualizacji +/- 5%. 3. Wymagania jakościowe: Urządzenia zewnętrzne do ćwiczeń fizycznych typu street workout to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne przeznaczone do ćwiczeń fizycznych opartych głównie o kalistenikę. Charakterystyka materiałowa: - słupy konstrukcyjne pionowe o profilu zamkniętym: przekrój min. 88 mm, grubość ścianki min. 3,2 mm, - drążki o przekroju min. 33 mm, grubość ścianki min. 2,5 mm, - słupy ocynkowane ogniowo oraz malowane dwukrotnie proszkowo, - pozostałe elementy (drążki, poręcze) - tylko ocynkowane ogniowo lub ocynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane proszkowo, - słupy i rury są zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza. Kolorystyka urządzeń: do uzgodnienia z Zamawiającym. 4. Wszystkie urządzenia winny posiadać aktualny certyfikat zgodności z normami: PN-EN 1176:2009 lub DIN 79000:2012. 5. Po zakończeniu montażu a przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o tym, że urządzenia zostały zamontowane zgodnie z właściwymi przepisami, w sposób gwarantujący bezpieczny sposób użytkowania oraz instrukcje montażu, obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych. 6. Wykonawca przed podpisaniem odbioru końcowego winien przekazać Zamawiającemu: - kartę gwarancyjną; - kartę techniczną, instrukcję obsługi, użytkowania i konserwacji urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu street workout; - aktualne na dzień odbioru końcowego certyfikaty zgodności z PN-EN 1176:2009 lub DIN 79000:2012 wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą wyroby dla urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu street workout; - pozostałe dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym oświadczenie, że dostarczone urządzenia zewnętrzne do ćwiczeń fizycznych typu steet workout zostały zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 83.5 KB, ilość pobrań: 431] 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1 MB, ilość pobrań: 475] 3. Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 5.76 MB, ilość pobrań: 403] 4. Pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.doc [rozmiar: 187.5 KB, ilość pobrań: 396] 5. Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 219.5 KB, ilość pobrań: 111] 6.Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 203 KB, ilość pobrań: 393] 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 40 KB, ilość pobrań: 391]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności