wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Młyńskim na obszarze osiedla Zatorze w Tczewie, w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Projekt „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”

 

Spakowane załączniki można pobrać tutaj: kladka-07-2017-zp-um-tczew.zip

 

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.14 KB, ilość pobrań: 396] 2. SIWZ.doc [rozmiar: 1.41 MB, ilość pobrań: 266] 3 Opis przedmiotu zamówienia.7z [rozmiar: 127.59 MB, ilość pobrań: 594] 4. Pytania od Wykonawców wraz z odpowiedziami.doc [rozmiar: 200.5 KB, ilość pobrań: 386] 5. Załącznik do pisma nr WZP.271.3.19.3.2017.zip [rozmiar: 7.01 MB, ilość pobrań: 365] 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx [rozmiar: 13.74 KB, ilość pobrań: 376] 7. Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 201 KB, ilość pobrań: 97] 8. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 202 KB, ilość pobrań: 375] 9-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.42 KB, ilość pobrań: 385]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności