wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Data składania ofert:

poniedziałek, 09.01.2017

Termin realizacji:

sobota, 30.06.2018

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu: „Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje zajęcia pozalekcyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w celu podniesienia wśród uczniów poziomu wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także zwiększenia poziomu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych. Projekt obejmuje:

  1. zajęcia matematyczno-przyrodnicze;
  2. zajęcia językowe*;
  3. zajęcia z kompetencji cyfrowych;
  4. zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

*UWAGA: Poprzez zajęcia językowe należy rozumieć zajęcia z języka angielskiego, za wyjątkiem Części nr 10 przedmiotowego zamówienia, która obejmuje zarówno zajęcia z języka angielskiego, jak i zajęcia z języka niemieckiego.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 169 KB, ilość pobrań: 106]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.17 MB, ilość pobrań: 244]
3. Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 252.5 KB, ilość pobrań: 281]
4. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 253.5 KB, ilość pobrań: 109]
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 26.75 KB, ilość pobrań: 77]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013