wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
poniedziałek, 09.01.2017
Termin realizacji:
sobota, 30.06.2018

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu: „Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje zajęcia pozalekcyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w celu podniesienia wśród uczniów poziomu wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także zwiększenia poziomu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych. Projekt obejmuje:

 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze;
 • zajęcia językowe*;
 • zajęcia z kompetencji cyfrowych;
 • zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.
 • *UWAGA: Poprzez zajęcia językowe należy rozumieć zajęcia z języka angielskiego, za wyjątkiem Części nr 10 przedmiotowego zamówienia, która obejmuje zarówno zajęcia z języka angielskiego, jak i zajęcia z języka niemieckiego.

  Załączniki

  1-Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 169 KB, ilość pobrań: 106] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.17 MB, ilość pobrań: 244] 3. Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 252.5 KB, ilość pobrań: 281] 4. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 253.5 KB, ilość pobrań: 109] 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 26.75 KB, ilość pobrań: 77]

  Dom Przedsiębiorcy

  Przetargi i zamówienia publiczne

  Gospodarka i Inwestycje

  Przetargi i zamówienia publiczne

  Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


   © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

   

  Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności