wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa budynku użyteczności publicznej w Tczewie przy ul. Głowackiego

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 05.10.2018

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku użyteczności publicznej w Tczewie przy ulicy Głowackiego. Działka: 60/3; 60/6; 60/2; 59; 46 wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie obejmuje wybudowanie piętrowego budynku użyteczności publicznej, w którym zlokalizowana zostanie świetlica oraz filia biblioteki miejskiej wraz z niezbędnym zapleczem socjalno - sanitarnym oraz biurowym. Na parterze znajdą się łazienki dla niepełnosprawnych wyposażone we wszelkie uchwyty i akcesoria. Cały teren jest już ogrodzony. Powierzchnia projektowanej zabudowy - 407,50m2, powierzchnia użytkowa - 434,35m2, kubatura - 2 591,95m3. Budynek został zaprojektowany w tradycyjnej technologii, kryty dachami dwuspadowymi, pokrytymi blachą płaską na rąbek stojący. Łącznik pomiędzy budynkiem biblioteki i świetlicy oraz hala świetlicy pokryte stropodachem żelbetowym. Konstrukcja budynku: tradycyjna, ściany dwu warstwowe z bloczków typu Ytong, ocieplone płytami styropianowymi, więźba dachowa w konstrukcji drewnianej, jętkowej w pełnym odeskowaniu. Strop gęstożebrowy typ Teriva II. Wjazd i wejście na teren działki nr 60/6 od strony południowej - ogrodzenie istnieje. Dojście i dojazd do budynku wyłożone kostką polbrukową na podbudowie. Miejsca postojowe wyłożone geokratą. Teren wolny od zabudowy odsadzony trawą i zielenią ozdobną wysoką i niską. Miejsce na gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach zlokalizowanych na terenie działki. Teren działki należy zagospodarować elementami małej architektury jak np.: ławki, śmietniki, stojaki na rowery. Cała powierzchnia działki - 1484m2, powierzchnia projektowanego utwardzenia polbrukiem- 405,40 m2, powierzchnia projektowanego utwardzenia geokratą - 147,00 m2, powierzchnia biologicznie czynna 616,58m2, powierzchnia projektowanej zabudowy - 407,50m2, podesty, pochylnie i pozostałe chodniki - 54,52m2. Utwardzenie terenu: ciąg pieszo - jezdny i chodniki oraz miejsca postojowe i plac gospodarczy. Wzdłuż ściany południowo - wschodniej budynku zaprojektowano drogę dojazdową szerokości 4 m do projektowanych parkingów na terenie działki. Utwardzenie ma być wykonane z małogabarytowych elementów betonowych infiltrujących wody opadowe do gruntu w obramowaniu z krawężników. Podjazd dla niepełnosprawnych: przed wejściem od strony południowej ma być wykonany podjazd o spadku 7,52%. Pochylnia betonowa ma być wykonana na podbudowie z kruszywa i warstwie piasku stabilizowanego na mokro, ma być wykończona płytkami mrozoodpornymi i antypoślizgowymi. W ramach zadania wykonać należy przyłącze kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, gazowe, kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej linii zasilania energetycznego według opracowań branżowych. Wewnątrz należy wykonać następujące instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, w tym oświetleniową, gniazd wtykowych, siłową, ochrony od porażeń i przepięć, alarmową, odgromową, C.O.: ogrzewanie z kotła gazowego, wentylacji grawitacyjnej wspomaganą kanałowymi wentylatorami elektrycznymi, klimatyzacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ.
 

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 33.24 KB, ilość pobrań: 414]
2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.26 MB, ilość pobrań: 526]
3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 55.34 MB, ilość pobrań: 480]
4-Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.pdf [rozmiar: 136.63 KB, ilość pobrań: 96]
5-Załącznik do pytań i odpowiedzi.pdf [rozmiar: 169.48 KB, ilość pobrań: 360]
6-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 31.17 KB, ilość pobrań: 147]
7-Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 199.5 KB, ilość pobrań: 365]
8-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 19.36 KB, ilość pobrań: 317]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013