wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
czwartek, 11.04.2013
Termin realizacji:
środa, 31.12.2014

1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczew, a także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w urządzenia (pojemniki i worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier; szkło; tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe oraz popioły. Do obowiązków wykonawcy należy także utrzymanie pojemników w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

Przez nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy rozumie się nieruchomości wykorzystywane w całości do celów mieszkalnych oraz nieruchomości mieszkalno-użytkowe lub użytkowo - mieszkalne w części mieszkalnej.

1.2 Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

1.3 Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o szacunkowej ilości ok. 55.300 osób.   Szacunkowa ilość zostanie uszczegółowiona po złożeniu przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której właściciele nieruchomości określą liczbę osób zamieszkałych. Wykonawca otrzyma najpóźniej w dacie zawarcia umowy wykaz nieruchomości przewidzianych do obsługi wraz z zadeklarowaną liczbą osób zamieszkałych w danej nieruchomości.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UOPWE.pdf [rozmiar: 124.71 KB, ilość pobrań: 846] 2. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf [rozmiar: 176.09 KB, ilość pobrań: 780] 3. SIWZ_odbieranie_odpadów.docx [rozmiar: 295.63 KB, ilość pobrań: 2084] 4_Opis_przedmiotu_zamówienia.zip [rozmiar: 109.79 KB, ilość pobrań: 1001] 5. Pytania od Wykonawcy wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego - 22.03.2013 r..doc [rozmiar: 255 KB, ilość pobrań: 1108] 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf [rozmiar: 58.79 KB, ilość pobrań: 612] 7. Pytanie od Wykonawcy wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego - 28.03.2013 r..doc [rozmiar: 225 KB, ilość pobrań: 1548] 7a. Załącznik do pisma nr WZP.271.3.8.5.2013 - Formularz oferty.docx [rozmiar: 24.26 KB, ilość pobrań: 798] 7b. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf [rozmiar: 59.98 KB, ilość pobrań: 679] 8. Wyjaśnienie do SIWZ.doc [rozmiar: 211 KB, ilość pobrań: 702] 9. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 227 KB, ilość pobrań: 988] 9a. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf [rozmiar: 96.78 KB, ilość pobrań: 663]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności