wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w osiedlu Prątnica w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej w osiedlu Prątnica w Tczewie. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej będzie wykonana w oparciu o fragment projektu z września 2013 r. - na terenach Gminy Miejskiej Tczew: -odcinek pomiędzy studniami D10 do D12 wraz ze studnią D11. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej obejmuje m.in.: 1) budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej z rur PCV Lite typu ciężkiego S; 2) ustawienie studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych. Roboty ziemne: • wykop mechaniczny do 5m z wywozem i utylizacja urobku oraz gruzu; • wykonanie podłoża z pospółki pod rurociąg i studnie; • obsypanie rurociągów pospółką warstwą 0,30m ponad wierzch rury z ręcznym wykonaniem zagęszczenia; • odeskowanie ścian i zabezpieczenie wykopu; • wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, podwieszenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz rurociągów; • zasypanie wykopów z wykonaniem zagęszczenia; Roboty montażowe • ułożenie rur PCV LITE 500 SN8 typu ciężkiego łączonych na wcisk z uszczelką gumową - 66mb; • ustawienie studni z kręgów żelbetowych DN 1400 – 1 szt. Próba szczelności • próba szczelności kanałów łącznie ze studzienkami; • inspekcja TV kamerami kanałów z analizą sieci z raportem z przeprowadzonej inspekcji oraz nagranie inspekcji na płycie DVD. Roboty wykończeniowe • plantowanie terenu, grabienie i obsianie trawą; • rozebranie i odtworzenie ogrodzeń, cokołów. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załączniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 18.34 KB, ilość pobrań: 107]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013