wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Dostawa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa,

2) wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych: trawiastej oraz piaskowej odpowiednio do zamontowanego urządzenia, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 1177:2009,

3) wykonanie rysunku zagospodarowania placu zabaw (koncepcja architektoniczna), który podlegać będzie zatwierdzeniu przed realizacją przez Zamawiającego. Koncepcja winna przedstawiać rozmieszczenie urządzeń zabawowych w terenie oraz zwymiarowane strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń, jak również grubości nawierzchni bezpiecznych.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 25.93 KB, ilość pobrań: 422] 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 3.39 MB, ilość pobrań: 508] 3. Pytanie od SIWZ wraz z udzieloną odpowiedzią.doc [rozmiar: 200 KB, ilość pobrań: 361] 4. Informacja z otwarcia ofert.doc [rozmiar: 216 KB, ilość pobrań: 79] 5. Unieważnienie postępowania (internet).doc [rozmiar: 201 KB, ilość pobrań: 347]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności