wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016-2018

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa, będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016 – 2018, obejmującej:

a) w roku 2016 – 3484 opraw oświetlenia ulicznego i 78 opraw projektorów,

b) w roku 2017 – 3644 opraw oświetlenia ulicznego i 78 opraw projektorów,

c) w roku 2018 – 3818 opraw oświetlenia ulicznego i 78 opraw projektorów.

W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego konieczność reakcji po stronie Wykonawcy, reakcja musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 2 godziny.

Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego składania pisemnej informacji o wykonywanych pracach wraz z wykazem użytych materiałów.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf [rozmiar: 175.85 KB, ilość pobrań: 414] 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.3 MB, ilość pobrań: 803] 3. Pytania Wykonawcy wraz z udzielonymi odpowiedziami - 05.11.2015 r..doc [rozmiar: 214.5 KB, ilość pobrań: 211] 4. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 217.5 KB, ilość pobrań: 437] 5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf [rozmiar: 98.29 KB, ilość pobrań: 421]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności