wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Wykonanie dokumentacji proj., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn. "Rewitalizacja - Centrum Wspierania Rodziny" - pomieszczenia biblioteczne w budynkach przy ul. Kościuszki 2 i J. Dąbrowskiego 6 w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz dostarczenie pozwolenia na budowę dla rewitalizacji następujących budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew: 1) Część nr 1 - budynek filii Miejskiej Biblioteki Publicznej położony przy ul. Kościuszki 2 na terenie działek 139/2, 140, 142/1, 143 obr.8 w Tczewie, 2) Część nr 2 - budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej położony przy ul. J. Dąbrowskiego 6 na terenie działki 99/2 obr.8 w Tczewie.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 39.82 KB, ilość pobrań: 92] 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 22.67 MB, ilość pobrań: 136] 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 49.18 MB, ilość pobrań: 78] 4-Pytanie wraz z udzieloną odpowiedzią stanowiące część składową SIWZ.pdf [rozmiar: 1.41 MB, ilość pobrań: 42] 5-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 617.17 KB, ilość pobrań: 104] 6. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 228.5 KB, ilość pobrań: 49] 7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 21.29 KB, ilość pobrań: 50]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności