wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy – etap I oraz budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych
Data składania ofert:
czwartek, 14.09.2017

1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Część nr 1 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy – etap I; b) Część nr 2 – budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Część nr 1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy - etap I. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących elementów robót: 1) budowa boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej do gry siatkówkę, wraz z wyposażeniem boiska w osprzęt (słupki do siatkówki, siatka), 2) budowa boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej do gry w koszykówkę, wraz z wyposażeniem boiska w osprzęt (tablice do koszykówki na słupach z obręczami), 3) budowa ogrodzenia boisk wraz z piłkochwytami, 4) montaż ławek na boiskach (2 x 4 szt.), 5) montaż wycieraczek kratowych ocynkowanych przed wejściem na boisko (2 x 1 szt.). 3. Część nr 2 Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących elementów robót: 1) roboty ziemne wraz z utylizacją urobku, 2) budowa rozbiegu o nawierzchni poliuretanowej, 3) wykonanie zeskoczni do skoku w dal.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 34.49 KB, ilość pobrań: 364] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.2 MB, ilość pobrań: 399] 3-Opis przedmiotu zamówienia na część nr 1 i część nr 2.zip [rozmiar: 14.01 MB, ilość pobrań: 348] 4-Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.09.2017 r..pdf [rozmiar: 941.42 KB, ilość pobrań: 127] 5-Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf [rozmiar: 445.03 KB, ilość pobrań: 402] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 17.23 KB, ilość pobrań: 337]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności