wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Rewitalizacja - modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 w ramach zadania pn "Rewitalizacja - Centrum Wspierania Rodziny

czwartek, 24.05.2018

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Data składania ofert:

poniedziałek, 11.06.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

Rewitalizacja - modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 w ramach zadania pn. „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny”.

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne i fundamentowe,

- roboty murarskie i montażowe,

- roboty posadzkarskie, okładzinowe,

- montaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej,

- roboty okładzinowe i malarskie,

- wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej,

- wykonanie przyłącza instalacji wodociągowej, kanalizacji, kanalizacji deszczowej,

- prace odtworzeniowe,

- inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:

•        oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót,

•        opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

•        organizację zaplecza,

•        wytyczenie geodezyjne,

•        organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,

•           wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót,

Załączniki

Część I SIWZ-IDW 22 05.doc [rozmiar: 1.91 MB, ilość pobrań: 331]
Część IIa wzór umowy.doc [rozmiar: 355.5 KB, ilość pobrań: 276]
Część III Opis przedmiotu zamówienia.doc [rozmiar: 355.5 KB, ilość pobrań: 320]
informacja_otwarcie_ofert.docx [rozmiar: 110.95 KB, ilość pobrań: 97]
Ogłoszenie nr 563505.pdf [rozmiar: 241.28 KB, ilość pobrań: 296]
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf [rozmiar: 121.41 KB, ilość pobrań: 267]
PW_budowlany.zip [rozmiar: 73.41 MB, ilość pobrań: 115]
PW_elektryczny.zip [rozmiar: 9.93 MB, ilość pobrań: 67]
PW_sanitarny.zip [rozmiar: 12.27 MB, ilość pobrań: 58]
Pytanie od Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią.pdf [rozmiar: 25.73 KB, ilość pobrań: 311]
Wyjaśnienia nr 3 i zmiana treści SIWZ nr 2.pdf [rozmiar: 33.61 KB, ilość pobrań: 294]
Wyjaśnienia nr 4.pdf [rozmiar: 45.58 KB, ilość pobrań: 270]
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf [rozmiar: 31.48 KB, ilość pobrań: 79]
Załącznik do pisma WZP.271.3.8.2018.3 - rysunki.zip [rozmiar: 2.18 MB, ilość pobrań: 267]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013