wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Wykonanie dokumentacji proj., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn. "Rewitalizacja - Centrum Wspierania Rodziny" - pomieszczenia biblioteczne w budynkach przy ul. Kościuszki 2 i J. Dąbrowskiego 6 w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz dostarczenie pozwolenia na budowę dla rewitalizacji następujących budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew: 1) Część nr 1 - budynek filii Miejskiej Biblioteki Publicznej położony przy ul. Kościuszki 2 na terenie działek 139/2, 140, 142/1, 143 obr.8 w Tczewie, 2) Część nr 2 - budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej położony przy ul. J. Dąbrowskiego 6 na terenie działki 99/2 obr.8 w Tczewie.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 39.82 KB, ilość pobrań: 92]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 22.67 MB, ilość pobrań: 136]
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 49.18 MB, ilość pobrań: 78]
5-Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 617.17 KB, ilość pobrań: 104]
6. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 228.5 KB, ilość pobrań: 49]
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 21.29 KB, ilość pobrań: 50]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013