wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

 • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

 • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

 • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

 • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa,
 2. wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych: trawiastej oraz piaskowej odpowiednio do zamontowanego urządzenia, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 1177:2009,
 3. wykonanie rysunku zagospodarowania placu zabaw (koncepcja architektoniczna), który podlegać będzie zatwierdzeniu przed realizacją przez Zamawiającego. Koncepcja winna przedstawiać rozmieszczenie urządzeń zabawowych w terenie oraz zwymiarowane strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń, jak również grubości nawierzchni bezpiecznych;
 4. demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenia, ławek, bujawek, piaskownicy, niwelacja terenu fragmentu istniejącego placu zabaw.

1.2 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

Zadanie I 

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe, na terenie działki nr 425/22 obręb 6, przy ul. Wyzwolenia  w Tczewie:

 1. zestaw zabawowy (konstrukcja metalowa) – 1 sztuka,
 2. huśtawka wahadłowa podwójna – 1 sztuka,
 3. huśtawka wagowa z dwoma siedziskami z odbojnicami – 1 sztuka,
 4. piaskownica kwadratowa – 1 sztuka,
 5. ławka z oparciem – 2 sztuki,
 6. kosz na śmieci – 1 sztuka,
 7. tablica regulaminowa – 1 sztuka.

Wykonawca dokona rozbiórki starej piaskownicy o kształcie prostokąta o wymiarach 5m x 7m, której ścianki są murowane z cegły na grubość 25 cm. Materiał z rozbiórki należy zutylizować na wysypisku śmieci.

Zadanie II

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe, na terenie działki nr 216/2 obręb 4, przy ul. Akacjowej  w Tczewie (istniejący plac zabaw):

 1. huśtawka z siedziskiem typu „Bocianie gniazdo” – 1 sztuka,
 2. huśtawka wahadłowa podwójna – 1 sztuka,
 3. zestaw sprawnościowy – sześcian gimnastyczny lub wielokąt sprawnościowy wielofunkcyjny (konstrukcja metalowa) – 1 sztuka,
 4. karuzela platformowa – 1 sztuka,
 5. tablica z regulaminem – 1 sztuka.

Ponadto, Wykonawca winien wykonać:

 1. demontaż dwóch bujaków sprężynowych oraz ich ponowny montaż na placu zabaw w innym miejscu;
 2. demontaż ławek (4 szt.) oraz ich ponowny montaż na placu zabaw w innej lokalizacji;
 3. niwelację terenu istniejącego placu zabaw o kształcie prostokąta o wymiarach 23m x 5 m pokrytego nawierzchnią trawiastą (teren nierówny z wybojami) oraz wysianie trawnika;
 4. demontaż ogrodzenia  systemowego na odcinku długości 15,5 m (przęsła o długości 2,5 m (sześć sztuk) i 1 m wysokości, słupki  (7 szt.) o wysokości 1,0 m) w sposób umożliwiający jego ponowne zamontowanie;
 5. montaż zdemontowanego ogrodzenia we wskazanym miejscu na placu zabaw.

Zadanie III 

Dostawa i montaż urządzenia zabawowego oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenie zabawowe, na terenie działki nr 356 obręb 5, pomiędzy blokami mieszkalnymi, przy ul. Armii Krajowej 51-53  w Tczewie:

 1. huśtawka wahadłowa podwójna – 1 sztuka,
 2. przestawienie dwóch ławek (demontaż i montaż).

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 27.38 KB, ilość pobrań: 392]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 999 KB, ilość pobrań: 437]
3. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 231.5 KB, ilość pobrań: 371]
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 17.72 KB, ilość pobrań: 363]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013