wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Modernizacja nawierzchni ul. Sadowej w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Roboty budowlane
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja nawierzchni ul. Sadowej w Tczewie na działce nr 101. Istniejąca droga jest jezdnią o szerokości 5 m, o nawierzchni z trylinki. Istniejące zjazdy są o nawierzchni z trylinki oraz kostki betonowej, istniejące chodniki wykonane są z płyt betonowych 50x50x7. Trasa ulicy w planie przebiega w terenie płaskim, ze spadkiem w kierunku ulicy Gdańskiej. W przekroju podłużnym niweleta składa się z odcinków prostych. Kształt wysokościowy niwelety jest dostosowany do stanu istniejącego. Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego przewiduje się poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejącej kanalizacji deszczowej. 2. Modernizacja nawierzchni drogi wymaga następujących robót: 1) rozbiórka istniejącej nawierzchni i elementów drogowych (krawężniki i obrzeża), 2) wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdów oraz chodników wraz z odpowiednią konstrukcją, 3) regulacja wysokościowa istniejących urządzeń technicznych, 4) oznakowanie inwestycji. 3. Zestawienie powierzchni przedmiotu zamówienia - łączna powierzchnia inwestycji wynosi 790,3 m2, z czego: 1) powierzchnia jezdni: 395,1 m2, 2) powierzchnia chodników: 248,8 m2, 3) powierzchnia zjazdów: 146,4 m2. 4. Konstrukcję modernizacji nawierzchni zaprojektowano stosując się do Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

Załączniki

1-Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 32.9 KB, ilość pobrań: 527] 2-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.19 MB, ilość pobrań: 150] 3-Opis przedmiotu zamówienia.zip [rozmiar: 6.32 MB, ilość pobrań: 126] 4-Informacja z otwarcia ofert.docx [rozmiar: 26.91 KB, ilość pobrań: 36] 5-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 21.73 KB, ilość pobrań: 111] 6-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 19.22 KB, ilość pobrań: 91]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności