wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Data składania ofert:

czwartek, 12.11.2015

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji następujących budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew:

  1. budynek Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte położonej przy ul. Gdańskiej 2 na terenie działki 349/2 obr. 6 w Tczewie,
  2. budynek Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego położonego przy ul. Władysława Jagiełły 8 na terenie działki 88/45 oraz 88/41 obr. 5 w Tczewie,
  3. budynek Szkoły Podstawowej nr 8 im. św. Wojciecha położonej przy ul. Armii Krajowej 70 na terenie działki 13/6 obr. 5 w Tczewie,
  4. budynek Szkoły Podstawowej nr 10 im. płk. St. Dąbka położonej przy ul. Marii Konopnickiej 11 na terenie działki 638/4 obr. 9 w Tczewie.

Wykonawca niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień dotyczących wykonanej dokumentacji objętej przedmiotem umowy w trakcie przygotowywania i przeprowadzania procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe w zakresie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 Umowy, w tym prawa autorskie zależne oraz będzie pełnił nadzór autorski podczas realizacji inwestycji na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej, tj.: stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej – w terminie od dnia odebrania dokumentacji projektowej do dnia zakończenia inwestycji projektowanej w oparciu o dokumentację projektową wykonaną na podstawie niniejszej umowy.

1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1, części nr 2, części nr 3 oraz części nr 4 stanowi załącznik do opisu przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części SIWZ.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.doc [rozmiar: 95.5 KB, ilość pobrań: 161]
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.16 MB, ilość pobrań: 245]
4 Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 248.5 KB, ilość pobrań: 196]
5 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc [rozmiar: 51 KB, ilość pobrań: 110]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013