wtorek, 28 kwietnia 2020

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w 2018 roku

Szczegóły zamówienia

Tryb:
Przetarg nieograniczony
Typ:
Usługa
Typ zamówienia:
Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w 2018 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – kod wywożonych odpadów 20 03 01, 2) papieru (makulatury) – kod wywożonych odpadów 15 01 01, 20 01 01, 3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – kod wywożonych odpadów 15 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 15 01 05, 15 01 04, 4) szkło – kod wywożonych odpadów 15 01 07, 20 01 02. Szacowane zestawienie nieczystości do wywozu w 2018 r.: 1) mieszane – 1.894,62 m3; 2) papier (makulatura) – 396,18 m3; 3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – 380,00 m3; 4) szkło – 93,24 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.docx [rozmiar: 28.86 KB, ilość pobrań: 358] 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [rozmiar: 1.02 MB, ilość pobrań: 388] 3. Załącznik nr 7a do Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.xls [rozmiar: 63 KB, ilość pobrań: 344] 4. Załącznik nr 7b do Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.pdf [rozmiar: 33.88 KB, ilość pobrań: 339] 5. Informacja z otwarcia ofert.pdf [rozmiar: 29.99 KB, ilość pobrań: 74] 6-Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf [rozmiar: 28.29 KB, ilość pobrań: 334] 7-Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx [rozmiar: 17.89 KB, ilość pobrań: 320]

Dom Przedsiębiorcy

Przetargi i zamówienia publiczne

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

 

Ochrona danych osobowych : Inspektor Ochrony Danych : Polityka Prywatności, Cookies : Deklaracja dostępności