wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach adminis

Autor: Jan kowalski

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Data składania ofert:

czwartek, 11.04.2013

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczew, a także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w urządzenia (pojemniki i worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier; szkło; tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe oraz popioły. Do obowiązków wykonawcy należy także utrzymanie pojemników w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

Przez nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy rozumie się nieruchomości wykorzystywane w całości do celów mieszkalnych oraz nieruchomości mieszkalno-użytkowe lub użytkowo - mieszkalne w części mieszkalnej.

1.2 Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

1.3 Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o szacunkowej ilości ok. 55.300 osób.   Szacunkowa ilość zostanie uszczegółowiona po złożeniu przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której właściciele nieruchomości określą liczbę osób zamieszkałych. Wykonawca otrzyma najpóźniej w dacie zawarcia umowy wykaz nieruchomości przewidzianych do obsługi wraz z zadeklarowaną liczbą osób zamieszkałych w danej nieruchomości.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do UOPWE.pdf [rozmiar: 124.71 KB, ilość pobrań: 846]
2. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf [rozmiar: 176.09 KB, ilość pobrań: 780]
3. SIWZ_odbieranie_odpadów.docx [rozmiar: 295.63 KB, ilość pobrań: 2084]
4_Opis_przedmiotu_zamówienia.zip [rozmiar: 109.79 KB, ilość pobrań: 1001]
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf [rozmiar: 58.79 KB, ilość pobrań: 612]
7b. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf [rozmiar: 59.98 KB, ilość pobrań: 679]
8. Wyjaśnienie do SIWZ.doc [rozmiar: 211 KB, ilość pobrań: 702]
9. Ogłoszenie o wyniku postępowania.doc [rozmiar: 227 KB, ilość pobrań: 988]
9a. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf [rozmiar: 96.78 KB, ilość pobrań: 663]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013