wtorek, 28 kwietnia 2020
Imieniny: Pawła i Walerii

28 kwietnia 2020

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2020

Imieniny

  • Piotra i Pawła

30 kwietnia 2020

Imieniny

  • Mariana i Katarzyny

01 maja 2020

Imieniny

  • Józefa i Filipa
Logo
Wersja polska English version
Wersja tekstowa Styl domyślny RSS

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczew, a także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w urządzenia (pojemniki i worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier; szkło; tworzywa, metale,
opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, popioły oraz leki z aptek. Do obowiązków Wykonawcy należytakże utrzymanie pojemników w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy– rozumie się przez to nieruchomości wykorzystywane w
całości do celów mieszkalnych oraz nieruchomości mieszkalno-użytkowe lub użytkowo- mieszkalne w części
mieszkalnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ –„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE.pdf [rozmiar: 160.37 KB, ilość pobrań: 742]
1a. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzUUE.pdf [rozmiar: 193.98 KB, ilość pobrań: 473]
2. SIWZ - Odbieranie odpadów komunalnych 2015 - 2018.doc [rozmiar: 1.14 MB, ilość pobrań: 988]
2b. Uchwała nr III 19 2015 - załacznik nr 2 do SIWZ.pdf [rozmiar: 116.27 KB, ilość pobrań: 840]
2c. Uchwala nr III 21 2015 - załącznik nr 3 do SIWZ.pdf [rozmiar: 243.46 KB, ilość pobrań: 684]
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf [rozmiar: 60.13 KB, ilość pobrań: 477]
5. Ogłoszenie o wyniku postępowania .doc [rozmiar: 230.5 KB, ilość pobrań: 564]
6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf [rozmiar: 102.65 KB, ilość pobrań: 481]

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013