26 lipca 2021 r. otwarte zostały oferty złożone elektronicznie w postępowaniu na wybór operatora Systemu Roweru Metropolitalnego. 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na realizację zamówienia podstawowego zabezpieczył kwotę 107 487 162,00 zł zł brutto. We wskazanej kwocie nie wliczone zostały przychody z abonamentów, sprzedaży powierzchni reklamowej oraz odliczeń podatku VAT. 

W trwającym od kwietnia 2020 r. dialogu konkurencyjnym dot. nowego Mevo brały udział trzy firmy. 

Swoje propozycje zgłosiło dwóch wykonawców: Konsorcjum BikeU i Freebike oraz City Bike Global SA.

Szczegółowe zestawienie ofert:

  1. Konsorcjum BikeU i Freebike

Cena brutto za wykonanie zamówienia podstawowego
Bazowa oferowana liczba rowerów z napędem wspomaganym elektrycznieŁączna oferowana liczba punktów ładowaniaŁączna oferowana  liczba stacji obsługiwanych przez rowery cargoOdsetek pojazdów zeroemisyjnychŁączna oferowana liczba  punktów serwisowania
365,31 mln zł32995140064%10
  1. City Bike Global, SA

Cena brutto za wykonanie zamówienia podstawowego
Bazowa oferowana liczba rowerów z napędem wspomaganym elektrycznieŁączna oferowana liczba punktów ładowaniaŁączna oferowana  liczba stacji obsługiwanych przez rowery cargoOdsetek pojazdów zeroemisyjnychŁączna oferowana liczba  punktów serwisowania
159,27 mln zł320051717100%17

Złożone oferty zostaną poddane ocenie komisji przetargowej. Oferty będą dokładnie sprawdzone pod względem formalnym, aby nie było żadnych wątpliwości, co do ostatecznego wyniku przetargu. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej w ramach przewidzianych kryteriów oceny, zobowiązany zostanie m.in. do przedstawienia dwóch rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i dwóch rowerów tradycyjnych. Zamawiający dokona badania zgodności rowerów z warunkami Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w oparciu o opinię niezależnego biegłego rzeczoznawcy. Umowa zostanie zawarta w przypadku spełnienia wymogów określonych w dokumentacji postępowania przez wykonawcę najkorzystniejszego.

Komisja przetargowa wyłoni Wykonawcę na podstawie 2 głównych kryteriów:

  • Cena 60 %
  • Koncepcja funkcjonowania SRM 40%

W skład koncepcji funkcjonowania wchodzą:

  • zwiększona bazowa liczba rowerów elektrycznych,
  • liczba dodatkowych punktów ładowania,
  • liczba dodatkowych stacji obsługiwanych wyłącznie przez rowery cargo,
  • odsetek pojazdów zeroemisyjnych, przeznaczonych do obsługi systemu w zakresie relokacji i przewozu rowerów do serwisu
  • liczba dodatkowych punktów serwisowania.

Jakie ma być nowe Mevo?

Nowe Mevo ma być systemem mieszanym złożonym z co najmniej 4099 rowerów (w tym 1000 tradycyjnych), 717 stacji rowerowych, abonament miesięczny będzie wynosił 29,99 zł, w każdej z 16 gmin będą punkty ładowania baterii, będzie możliwość wypożyczenia roweru z rozładowaną baterią. Umowa z nowym operatorem będzie podpisana na 90 miesięcy. System swoim zasięgiem obejmie 16 gmin – dotychczasowe 14 (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo), a także dodatkowo Kolbudy i Kosakowo.

(OMGGS)REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMiejskie nieruchomości pod młotek
Następny artykuł1 sierpnia – rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego