Zakład Usług Komunalnych – Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na II i III etapu inwestycji na os. Zatorze: „Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu na os. Zatorze w Tczewie”.

Przedmiotem zamówienia jest:

–  przebudowa ul. Kruczej – na całym przebiegu

– przebudowa odcinka ul. Prostej

– budowa ciągu pieszo-rowerowego miedzy ul. Kruczą a kładką nad Kanałem Młyńskim

– budowa chodnika łączonego ciąg pieszo-rowerowy z istniejącą kładką nad Kanałem Młyńskim

– przebudowa ul. Elżbiety

– przebudowa ul. Kolejowej (do wiaduktu)

– przebudowa chodnika łączącego ul. Elżbiety z ul. Młyńską.

Zadanie obejmuje także przebudowę lub budowę sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej, oświetlenia drogowego oraz systemu monitoringu.

Termin składania ofert mija 18 czerwca.

 Obecnie kończy się I etap inwestycji, który koncentrował się na przebudowie ulic Wilczej, Półwiejskiej, Młyńskiej i Prostej

Zadanie jest dofinansowane w z funduszy unijnych i  realizowane w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

M.M.

ZOBACZ:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/464376REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułMiasto wspiera działkowców – 15 tys. zł dla ROD Malinowo
Następny artykułDostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie