poniedziałek, 25 czerwca 2018
Imieniny: Łucji i Wilhelma

25 czerwca 2018

Imieniny

  • Łucji i Wilhelma

26 czerwca 2018

Imieniny

  • Jana i Pawła

27 czerwca 2018

Imieniny

  • Marii i Władysława

28 czerwca 2018

Imieniny

  • Leona i Ireneusza
Logo

Archiwum Zamówień Publicznych

Archiwum Zamówień Publicznych (w skład którego wchodzą zamówienia do dnia 31.12.2012r.) dostępne jest pod adresem: www.archiwum.zp.tczew.pl

Lista przetargów

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy – etap II

czwartek, 21.06.2018

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 09.07.2018

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: 1) budowa alejek spacerowych - ciągów pieszych o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej zgodnie z Projektem budowlanym - „Projekt zagospodarowani...

Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie – ETAP I

środa, 20.06.2018

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja wraz z przebudową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie – ETAP I Numer referencyjny:

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie

piątek, 15.06.2018

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

poniedziałek, 25.06.2018

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

czwartek, 15.11.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw położonym na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie na dz. nr 167 obręb 7 oraz na dz. nr 749/6 obręb 8. Wszystkie urzą...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy – etap II

środa, 30.05.2018

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

czwartek, 14.06.2018

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: 1) budowa alejek spacerowych - ciągów pieszych o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej zgodnie z Projektem budowlanym - „Projekt zagospodarowani...

Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie – etap I

piątek, 25.05.2018

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie – etap I Numer referencyjny: WZP.271...

Rewitalizacja - modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 w ramach zadania pn "Rewitalizacja - Centrum Wspierania Rodziny

czwartek, 24.05.2018

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 11.06.2018

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rewitalizacja - modernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Kościuszki 2 w ramach zadania pn. „...

Zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo w Tczewie – ETAP I

środa, 16.05.2018

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 04.06.2018

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo w Tczewie. Przedmiot zamówienia obejmuje mniejszy zakres robót w stosunku do zakresu ujętego w projekcie budowlanym pod nazwą: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU „NIECKI CZYŻ...

Zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo w Tczewie – ETAP I

czwartek, 05.04.2018

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu niecki Czyżykowo w Tczewie – ETAP I. Opisany poniżej przedmiot zamówienia obejmuje mniejszy zakres robót w stosunku do zakresu ujętego w projekcie budowlanym pod nazwą: PROJEKT ZAGOSPODARO...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Christiana Andersena w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy

poniedziałek, 19.03.2018

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Christiana Andersena w Tczewie na teren rekreacyjno - sportowy – ETAP I oraz ETAP II. Opisany poniżej przedmiot zamówienia obejmuje mniejszy zakres robót ...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy – etap I oraz przebudowa boiska do koszykówki ulicznej przy ul. Jagiełły 2

środa, 14.03.2018

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy - etap I (część nr 1). Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie m.in. następujących elementów robót: 1) budowa boi...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

poniedziałek, 12.03.2018

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa Num...

Budowa oczyszczalni wód opadowych na istniejących kolektorach deszczowych, odprowadzających wody opadowe ze zlewni terenu miasta Tczewa do rzeki Wisły

środa, 07.02.2018

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót budowlanych  polegających na budowie oczyszczalni wód opadowych na istniejących kolektorach deszczowych, odprowadzających wody opadowe ze zlewni terenu miasta Tczewa do rzeki Wisły,  ...

Budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj zestawów podziemnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w dwóch lokalizacjach na terenie miasta Tczewa

wtorek, 23.01.2018

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest budowa w systemie zaprojektuj i wybuduj zestawów podziemnych pojemników do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w dwóch lokalizacjach na terenie miasta Tczewa: - Tczew, ul. Wąska, działka nr 476/3 obręb 8, - Tc...

Budowa budynku użyteczności publicznej w Tczewie przy ul. Głowackiego

czwartek, 04.01.2018

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 05.10.2018

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku użyteczności publicznej w Tczewie przy ulicy Głowackiego. Działka: 60/3; 60/6; 60/2; 59; 46 wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie obejmuje wybudowanie piętrowego budynku użyteczności publicz...

Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie oraz obsługa serwisowa i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych

środa, 20.12.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

wtorek, 02.01.2018

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

poniedziałek, 31.12.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r. w pomieszczeniach znajdujących się w kilku budynkach Zamawiającego laserowych, wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka, skaner, faks), monochromaty...

Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie oraz obsługa serwisowa i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych

piątek, 01.12.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. w pomieszczeniach znajdujących się w kilku budynkach Zamawiającego laserowych, wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka, skaner, faks), monochromatyc...

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w 2018 roku

środa, 29.11.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w 2018 roku. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – ...

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

piątek, 17.11.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

środa, 29.11.2017

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

poniedziałek, 31.12.2018

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

Organizacja zajęć edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Miejskiej Tczew w ramach projektu pn.: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

środa, 18.10.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji zajęć edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Tczew. 1.1 Część nr 1 – Organizacja zajęć edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów Sportowej Szkoły ...

Przebudowa Centrum Wspierania Rodziny FIS przy ul. Łaziennej 5 w Tczewie, w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

piątek, 13.10.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rewitalizacja pomieszczeń Forum Inicjatyw Społecznych w budynku, w Tczewie przy ulicy Łaziennej 5. Przedmiot zamówienia odnośnie w/w inwestycji obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi ...

Organizacja zajęć edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów ze szkół na terenie Gminy Miejskiej Tczew w ramach projektu pn.: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

czwartek, 14.09.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji zajęć edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew. 1.1 Część nr 1 – Organizacja zajęć edukacyjnych wyjazdowych dla uczniów Sp...

Dostawa wraz z montażem zestawu zabawowego dla wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w niecce przy ul. Jedności Narodu w Tczewie

piątek, 08.09.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem zestawu zabawowego dla wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w niecce przy ul. Jedności Narodu (dz. nr 243/4 obręb 6) w Tczewie. Urządzenie zabawowe musi być fabrycznie nowe, wolne od w...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy – etap I oraz budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie

środa, 30.08.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

czwartek, 14.09.2017

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Część nr 1 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Flisaków w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy – etap I; b) Część nr 2 – budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej...

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Christiana Andersena w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy- etap I

wtorek, 29.08.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej położonej przy ul. Christiana Andersena w Tczewie na teren rekreacyjno-sportowy- etap I. Przedmiot zamówienia obejmuje mniejszy zakres robót w stosunku do zakresu ujętego w...

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DLA WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO W NIECCE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODU W TCZEWIE

czwartek, 10.08.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w niecce przy ul. Jedności Narodu (dz. nr 243/4 obręb 6) w Tczewie.

Świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni należących do Gminy Miejskiej Tczew wlatach 2018-2021

piątek, 28.07.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni należącychdo Gminy Miejskiej Tczew w latach 2018-2021. Zamówienie zostało podzielone na dwie części, w tym: a) część nr 1 Zabiegi piel...

Wykonanie dokumentacji proj., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn. "Rewitalizacja - Centrum Wspierania Rodziny" - pomieszczenia biblioteczne w budynkach przy ul. Kościuszki 2 i J. Dąbrowskiego 6 w Tczewie

wtorek, 11.07.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz dostarczenie pozwolenia na budowę dla rewitalizacji następujących...

Budowa kładki pieszo – rowerowej nad Kanałem Młyńskim na obszarze osiedla Zatorze w Tczewie, w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

wtorek, 11.07.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Projekt „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś...

Dostawa wraz z montażem zestawów urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu „street workout” przy ul. Żuławskiej w Tczewie w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie”

wtorek, 11.07.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem zestawów urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu „Street workout” przy ul. Żuławskiej 2 w Tczewie.

Przebudowa placu zabaw przy ul. Łąkowej w Tczewie w ramach projektu „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

wtorek, 11.07.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Projekt „Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, O...

Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z osiedla Prątnica w Tczewie – przewiert pod Al. Solidarności w Tczewie

piątek, 09.06.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

wtorek, 31.10.2017

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przewiertu pod Aleją Solidarności w Tczewie w ramach budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla Prątnica, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przedmi...

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (ETAP II), budowa systemu tras rowerowych oraz przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (ETAP III)

wtorek, 30.05.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad wykonaniem umowy o roboty budowlane wraz z kontrolą jej rozliczenia finansowego - realizacją zadania inwestycyjn...

Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn. „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny” – pomieszczenia biblioteczne w budynkach przy ul. Kościuszki 2 i J. Dąbrowskiego 6 w Tczewie

poniedziałek, 29.05.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz dostarczenie pozwolenia na budowę dla rewitalizacji następując...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Tczewa

wtorek, 23.05.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych w strefach bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych: traw...

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (ETAP II), budowa systemu tras rowerowych oraz przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (ETAP III)

środa, 26.04.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad wykonaniem umowy o roboty budowlane wraz z kontrolą jej rozliczenia finansowego - realizacją zadania inwestycyjn...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie

środa, 26.04.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego na Bulwarze Nadwiślańskim w Tczewie dz. nr 749/6 obręb 8. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) zestaw zabawowy ...

Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap II), budowa systemu tras rowerowych; przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (etap III)

piątek, 31.03.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap II), budowa systemu tras rowerowych; przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie (etap III) Dokumentacja projektowa znajduje się pod adresem:

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Jodłowej 6 w Tczewie

czwartek, 23.03.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

poniedziałek, 28.08.2017

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Jodłowej 6 w Tczewie Przedmiot zamówienia odnośnie w/w inwestycji obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następują...

Dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

piątek, 10.03.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew 1. Prze...

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ulicy Elżbiety 19 B w Tczewie – Rodzinny Klub Zatorze

piątek, 10.03.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji budynku przy ulicy Elżbiety 19 B w Tczewie – Rodzinny Klub Zatorze Zakres prac obejmuje przebudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetli...

Dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć kształtujących kompetencje cyfrowe w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

wtorek, 14.02.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

czwartek, 23.02.2017

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć kształtujących kompetencje cyfrowe w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z ter...

Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z os. Prątnica w Tczewie

wtorek, 24.01.2017

Tryb:

Brak

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej od studni D11 w ul. Sadowej do Kanału Młyńskiego w Tczewie, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przedmiarami – Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7 d...

Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków szkół w Tczewie

środa, 18.01.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji dwóch budynków szkół w Tczewie. CZĘŚĆ NR 1 Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy  ul. Gdańskiej 2 w Tczewie.

Dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

wtorek, 17.01.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

wtorek, 31.01.2017

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gmin...

Dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

poniedziałek, 16.01.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych, m.in.: gier edukacyjnych, historyjek obrazkowych, chust animacyjnych, edukacyjnych programów komputerowych, układanek edukacyjnych, książek, zeszytów ćwiczeń oraz innych pomocy dyd...

Usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

czwartek, 29.12.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 09.01.2017

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

sobota, 30.06.2018

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu: „Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z...

Dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć językowych w ramach projektu: Sięgnijmy po więcej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

piątek, 23.12.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych, m.in.: gier edukacyjnych językowych, kursów komputerowych, układanek edukacyjnych, podręczników/książek oraz innych pomocy dydaktycznych. Doposażenie bazy dydaktycznej konieczne j...

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

środa, 07.12.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

czwartek, 15.12.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

niedziela, 31.12.2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie najkrótszą trasą uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła – dom, w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. oraz od września do grudnia 2017 r. według nast...

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2017-2019

środa, 09.11.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

piątek, 18.11.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

wtorek, 31.12.2019

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Gminy Miejskiej w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2017 - 2019 poprzez: 1) realizowanie połączeń, 2) bezpłatne zablokowa...

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w 2017 roku

czwartek, 27.10.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – kod wywożonych odpadów  20 03 01,   papieru (makulatury) – kod wywożonych odpadów 15 01 01, 20 01 01, ...

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej

czwartek, 20.10.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 1) przestrzeganie regulaminu schroniska; 2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej; 3) zapewnienie interwencyjnego wyłapywania psów oraz informacji o sposobie realiz...

Budowa sali gimnastycznej wraz z przyłączami przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie

czwartek, 13.10.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

środa, 02.11.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 25.08.2017

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej wraz z przyłączami przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tczewie (Tczew, ul. Armii Krajowej 70, dz. Nr 13/6, 13/2,279 obr. 5). Zaprojektowany obiekt składa się z dwóch charakterystycznych brył...

Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie

piątek, 19.08.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie. Modernizacja/remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie dotyczy wymiany całości ...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

wtorek, 19.07.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

środa, 27.07.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości...

Budowa miejsc postojowych przy ul. Młyńskiej 9-10 w Tczewie

środa, 06.07.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

czwartek, 21.07.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Budowa miejsc postojowych przy ul. Młyńskiej 9-10 w Tczewie Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Budowa miejsc postojowych p...

Modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie

środa, 06.07.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6  w Tczewie. Modernizacja/remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie dotyczy wymiany cał...

Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. M. Konopnickiej 11 w Tczewie

piątek, 24.06.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 11.07.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 25.08.2017

1.1 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Marii Konopnickiej 11 w Tczewie. Budynek główny z lat 60 - tych, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, połączony łącznikiem ze zlokalizowaną...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

środa, 08.06.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tcze...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

środa, 11.05.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa, 2) wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawo...

Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Tczewie - Część nr 1 i nr 2

piątek, 15.04.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Część nr 1 -...

Remont ciągów pieszych - chodników na terenie miasta Tczewa

czwartek, 14.04.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

piątek, 29.04.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ciągów pieszych - chodników na terenie miasta Tczewa. II.1.2) Rodzaj zamówieni...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

wtorek, 29.03.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa, 2) wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawo...

Dostawa wraz z montażem zestawów urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu street workout na terenie miasta Tczewa

środa, 16.03.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

piątek, 25.03.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu street workout na terenie miasta Tczewa wraz z budową nawierzchni bezpiecznej w trzech lokalizacjach: 1) działka nr 356 obr. 5 przy u...

Dostawa wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

środa, 02.03.2016

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew, na wytypowane osiedla zgodnie z wyszczególnionymi zadaniami.

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew oraz jej jednostek organizacyjnych w 2016 roku

środa, 25.11.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew i jej jednostek organizacyjnych, a także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych...

Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach 2016 - 2018

piątek, 13.11.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie (tj. wszystkich wydziałów oraz straży miejskiej zgodnie    z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego) i jednostki budżetowej&nb...

Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Tczewie

poniedziałek, 02.11.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

czwartek, 12.11.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego d...

Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016-2018

wtorek, 27.10.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa, będących własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2016 – 2018, obejmującej: ...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

czwartek, 06.08.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa; b) wykonanie nawierzchni stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych: piaskowej z zachowa...

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym przy Urzędzie Miejskim w Tczewie

środa, 01.07.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

czwartek, 16.07.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 30.10.2015

Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym przy Urzędzie Miejskim w Tczewie II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu za...

Modernizacja ciągów pieszych (chodników) na terenie miasta Tczewa

poniedziałek, 01.06.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Część I Modernizacja chodnika obok przychodni lekarskiej przy ul. Niepodległości oraz chodnika przy al. Zwycięstwa 20. 2. Część II Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pieszej (chodniki) w sąsiedztwie budynków wspólnotow...

Dostawa samochodu operacyjno-konwojowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tczewie

wtorek, 05.05.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

środa, 13.05.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu operacyjno-konwojowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tc...

Dostawa samochodu operacyjno-konwojowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tczewie

środa, 22.04.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

poniedziałek, 04.05.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu operacyjno-konwojowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tc...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

poniedziałek, 20.04.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

wtorek, 28.04.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

poniedziałek, 10.08.2015

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zab...

Wykonanie izolacji przeciwwodnej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tczewie

środa, 08.04.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 28.08.2015

W  zakresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwodnej w Szkole Podstawowej nr 7 przy  ul. Stoczniowców 15A w Tczewie na działce nr 368/7 i 464 (obręb 1).

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie

wtorek, 31.03.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

czwartek, 16.04.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 30.10.2015

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ulicą Żwirki do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską w Tczewie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz w...

Dostawa samochodu osobowego dla Gminy Miejskiej w Tczewie

poniedziałek, 09.03.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

środa, 18.03.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego dla Gminy Miejskiej w Tczewie.

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

piątek, 06.03.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

wtorek, 17.03.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 25.09.2015

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czysz...

Wykonanie izolacji przeciwwodnej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Tczewie

środa, 04.03.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

W  zakresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwodnej w Szkole Podstawowej nr 7 przy  ul. Stoczniowców 15A w Tczewie na działce nr 368/7 i 464 (obręb 1).

Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie

czwartek, 26.02.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

W zakresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się przebudowę budynku sali gimnastycznej położonej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 18, na działce nr 72/2. 2.

Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus dla Gminy Miejskiej w Tczewie

środa, 25.02.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

czwartek, 05.03.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus dla Gminy Miejskiej w Tczewie.

Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie

poniedziałek, 02.02.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie (tj. wszystkich wydziałów oraz straży miejskiej zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego) i jednostki budżetowej...

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczewa

piątek, 30.01.2015

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczew, a także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów...

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki w Tczewie - Etap I

czwartek, 31.07.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 17.10.2014

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki w Tczewie - Etap I. Teren objęty przedmiotem zamówienia, tj. działki nr 117/2, nr 116/4 i nr 216/2 o łącznej pow. 9.406,57 m2 położony przy ul. Żwirki. Ob...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

wtorek, 15.07.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

piątek, 25.07.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

wtorek, 30.09.2014

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkośc...

Budowa parkingu wraz z oświetleniem na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki w Tczewie

piątek, 04.07.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 21.07.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 17.10.2014

Budowa parkingu wraz z oświetleniem na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki w Tczewie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówie...

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Wyspiańskiego w Tczewie

wtorek, 10.06.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

środa, 15.10.2014

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Wyspiańskiego w Tczewie. W ramach nowej kanalizacji deszczowej należy wykonać 5 studni kanalizacyjnych oraz sieć kanalizacji w postaci rur o średnicy Ø 800 o długośc...

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa

poniedziałek, 09.06.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

poniedziałek, 23.06.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

poniedziałek, 01.09.2014

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkośc...

Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła część nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie, część nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie

piątek, 30.05.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 16.06.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

wtorek, 30.09.2014

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła część nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie,...

Zagospodarowanie łącznika od ul. Armii Krajowej do SP nr 12 przy ul. Topolowej w Tczewie

piątek, 23.05.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 09.06.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

poniedziałek, 15.09.2014

Zagospodarowanie łącznika od ul. Armii Krajowej do SP nr 12 przy ul. Topolowej w Tczewie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamó...

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

poniedziałek, 14.04.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

czwartek, 24.04.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

poniedziałek, 15.09.2014

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czysz...

Modernizacja boiska lekkoatletycznego na terenie Gimnazjum Nr 3 przy ul. Jagiełły 8 w Tczewie w systemie zaprojektuj i wybuduj

piątek, 04.04.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

środa, 23.04.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 31.10.2014

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja boiska lekkoatletycznego na terenie Gimnazjum Nr 3 przy ul. Ja...

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na os. Bajkowym w Tczewie

wtorek, 04.03.2014

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na os. Bajkowym w Tc...

Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, innych niż przesyłki kurierskie, oraz ich ewentualnych zw

poniedziałek, 02.12.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, innych niż pr...

Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz przesyłek kurierskich, a także ich ewentualnych zwrot

środa, 13.11.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest : 1) część 1 - świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagrani...

Wybór licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego dokonującego szacowania nieruchomości

środa, 13.11.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 25.11.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego dokonującego szacowania ...

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

czwartek, 07.11.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 18.11.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szk...

Świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni należących do Gminy Miejskiej Tczew wlatach 2014–2017

środa, 16.10.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

niedziela, 31.12.2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania miejskich terenów zieleni należących do Gminy Miejskiej Tczew, w latach 2014–2017, zgodnie z minimalnym zakresem i częstotliwością poszczególnych czynności zapewniając...

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinowskiej

wtorek, 01.10.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

czwartek, 10.10.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

sobota, 31.12.2016

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie przy ul. Malinows...

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie i jednostek organizacyjnych w latach 2014-2016

wtorek, 01.10.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 14.10.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

sobota, 31.12.2016

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na r...

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Nowe Centrum Usługowe w Tczewie

wtorek, 24.09.2013

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 09.10.2013 r. godz. 12:00   Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Nowego Centrum Usługowego ...

Wyposażenie sali konferencyjnej w system dźwiękowy, wizyjny/projekcyjny, dyskusyjny, sterowania w bu

wtorek, 10.09.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

środa, 18.09.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie sali konferencyjnej w system dźwiękowy, wizyjny/projekcyjny,...

Wyposażenie sali konferencyjnej w system dźwiękowy, wizyjny/projekcyjny, dyskusyjny, sterowania w bu

czwartek, 08.08.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

wtorek, 20.08.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu dźwiękowego, wizyjnego/projekcyjnego, dyskusyjnego, sterowania w budynku CED z przeznaczeniem na siedzibę UM przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zaw...

Remont pomieszczeń biurowych w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tczewie

czwartek, 01.08.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 19.08.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń biurowych w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Tcze...

Budowa placu zabaw w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie w ramac

czwartek, 20.06.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

piątek, 05.07.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

czwartek, 31.10.2013

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie w oparciu o założenia zawarte w rządowym programie Radosna Szkoła zgodnie z Uchwałą nr 112/2009 ...

Remont budynku Straży Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Tczewie

czwartek, 25.04.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

środa, 15.05.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Straży Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gryfa Pomorskiego oraz wymiana sieci kanalizacji desz

czwartek, 25.04.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

czwartek, 16.05.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

poniedziałek, 02.09.2013

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Gryfa Pomorskiego oraz wymia...

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

środa, 03.04.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 15.04.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 30.08.2013

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czysz...

Modernizacja budynku przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Miejskiego

wtorek, 05.03.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

środa, 10.04.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

piątek, 22.11.2013

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Miejskiego. 2. Budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem uży...

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w granicach adminis

wtorek, 19.02.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

czwartek, 11.04.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Tczew, a także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbi...

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych i/lub remontowych realizowany

wtorek, 19.02.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 04.03.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

wtorek, 31.12.2013

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych/remontowych prowadzonych w 2013 r. przez Gminę Miejską Tczew. Zadanie nr 1 - Nadzór nad budową ul. Nowosuchostrzyckiej. Przedmiot na...

Zadanie nr 1: Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowana w ramach projektu pod

piątek, 01.02.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 18.02.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

czwartek, 31.10.2013

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 11 w Tczewie realizowana w ramach projektu pod nazwą Rewitalizacja strefy A ob...

Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej w Tczewie wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+446,74

środa, 30.01.2013

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

wtorek, 19.02.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach otwartych

Termin realizacji:

czwartek, 31.10.2013

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Nowosuchostrzyckiej w Tczewie wraz z infrastrukturą techniczną...

Archiwum

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego terenu Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Stoczniowców oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Spółdzielczej w Tczewie

piątek, 25.05.2018

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego terenu Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Stoczniowców oraz terenów rekreacyjnych przy ul. Spółdzielczej w Tczewie.

Administrowanie bezpieczeństwem informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Gminie Miejskiej Tczew i jej jednostkach organizacyjnych oraz instytucjach kultury

środa, 02.05.2018

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

poniedziałek, 31.12.2018

Administrowanie bezpieczeństwem informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Gminie Miejskiej Tczew i jej jednostkach organizacyjnych oraz instytucjach kultury

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

piątek, 02.03.2018

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 26.02.2018

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

piątek, 21.09.2018

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla Prątnica w Tczewie

czwartek, 22.02.2018

Tryb:

Brak

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Dostawa paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych i urządzeń Gminy Miejskiej Tczew i jej jednostek organizacyjnych w 2018 r.

piątek, 09.02.2018

Tryb:

Brak

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Druk ,,Panoramy Miasta’’ – biuletynu informacyjnego samorządu Miasta Tczewa

środa, 27.12.2017

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 11.12.2017

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

poniedziałek, 31.12.2018

Przedmiotem zamówienia jest druk „Panoramy Miasta” – biuletyn informacyjny samorządu miasta Tczewa.

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2018 r.

środa, 06.12.2017

Tryb:

Brak

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2018 r.

Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew

środa, 22.11.2017

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Przebudowa chodnika przy ul. Konarskiego w Tczewie

środa, 04.10.2017

Tryb:

Brak

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

środa, 15.11.2017

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika przy ul. Konarskiego w Tczewie. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w tym zgodnie z Projektem przebudowy chodnika, Przedmiare...

Sprzedaż kotła VIESSMANN

piątek, 22.09.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Załączniki, spakowane - do pobrania poniżej: Zał. 1: Zarządzenie Wewnętrzne Nr 69/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18.09.2017 r. w sprawie sprzedaży kotła wodnego VIESSMANN Zał. 2: Ogłoszenie przetargu us...

Sprzedaż systemu telefonicznego Alcatel

piątek, 22.09.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Załączniki, spakowane - do pobrania poniżej: Zał. 1: Zarządzenie Wewnętrzne Nr 70/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18.09.2017 r. w sprawie sprzedaży systemu telefonicznego Alcatel Zał. 2: Ogłoszenie przetargu ustneg...

Sprzedaż kotła wodnego VIESSMANN

czwartek, 31.08.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Wszystkie informacje zawierają się w załącznikach poniżej.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Orzeszkowej w Tczewie

czwartek, 13.07.2017

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Orzeszkowej w Tczewie

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż systemu telefonicznego Alcatel

piątek, 05.05.2017

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Opis: Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż systemu telefonicznego Alcatel Data wytworzenia dokumentu: 28.04.2017 r. Dokument wytworzony przez: Wydział Administracyjny Załączniki:

Oczyszczenie rowów melioracyjnych odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

czwartek, 27.04.2017

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Oczyszczenie rowów melioracyjnych odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

Systematyczna dostawa tuszy i tonerów do drukarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tczewie

poniedziałek, 02.01.2017

Tryb:

Brak

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

wtorek, 27.12.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

niedziela, 31.12.2017

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tuszy i tonerów do drukarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Druk ,,Panorama Miasta'' - biuletyn informacyjny samorządu Miasta Tczewa

piątek, 23.12.2016

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

środa, 07.12.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

niedziela, 31.12.2017

Druk ,,Panorama Miasta'' - biuletyn informacyjny samorządu Miasta Tczewa

Wykonanie i montaż mebli biurowych w kolorze jabłoń locarno jasny w Centrum Usług Wspólnych w Tczwie

piątek, 02.12.2016

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 28.11.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

piątek, 23.12.2016

Wykonanie i montaż mebli biurowych w kolorze jabłoń locarno jasny w Centrum Usług Wspólnych w Tczwie

Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew

poniedziałek, 21.11.2016

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Systematyczna dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2017 r.

czwartek, 17.11.2016

Tryb:

Brak

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2017 r.

Budowa bieżni lekkoatletycznej dwutorowej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie

środa, 29.06.2016

Tryb:

Brak

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

środa, 22.06.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

piątek, 26.08.2016

Przedmiotem zamówienia jest budowa bieżni lekkoatletycznej dwutorowej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie, zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót.

Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ulicy Orzeszkowej w Tczewie

środa, 27.04.2016

Tryb:

Brak

Typ:

Roboty budowlane

Data składania ofert:

poniedziałek, 18.04.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ulicy Orzeszkowej w Tczewie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piakowników w Tczewie

wtorek, 01.03.2016

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

czwartek, 18.02.2016

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

poniedziałek, 26.09.2016

Oczyszczenie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników w Tczewie

Remont trzech schodów terenowych położonych na działkach nr 425/22 obręb 6 i 289/15 obręb 6, przy ul. Aleja Zwycięstwa 18-20 w Tczewie

wtorek, 23.02.2016

Tryb:

Brak

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest remont trzech schodów terenowych położonych na działkach nr 425/22 obręb 6 i 289/15 obręb 6, przy ul. Aleja Zwycięstwa 18-20 w Tczewie.

Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew

piątek, 05.02.2016

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

poniedziałek, 21.12.2015

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew będącego własnością Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

czwartek, 26.11.2015

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew będącego własnością Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Systematyczna dostawa tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2016 r.

czwartek, 19.11.2015

Tryb:

Zapytanie o cenę

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

czwartek, 19.11.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

sobota, 31.12.2016

Zapytanie o cenę Systematyczna dostawa tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2016 r.  

Druk „Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa

środa, 18.11.2015

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiot zamówienia jest druk miesięcznika „Panorama Miasta” - biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa.

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2016 r.

piątek, 06.11.2015

Tryb:

Brak

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

sobota, 31.12.2016

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2016 r.    

Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie

piątek, 10.07.2015

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8  w Tczewie

Dostawa samochodu operacyjno-konwojowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tczewie

poniedziałek, 08.06.2015

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu operacyjno-konwojowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Tczewie, obejmującego poniższe wymagania: 1) rok produkcji: 2015 (fabrycznie nowy bez przebiegu), 2) 7 osobowy dwu ...

Dostawa i montaż sprzętu (urządzeń) do siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew

środa, 13.05.2015

Tryb:

Brak

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Dostawa i montaż sprzętu (urządzeń) do siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

poniedziałek, 23.03.2015

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

poniedziałek, 16.03.2015

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

poniedziałek, 31.10.2016

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Druk „Panoramy Miasta” – bezpłatnego biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa

środa, 31.12.2014

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Druk „Panoramy Miasta” – bezpłatnego biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

wtorek, 23.12.2014

Tryb:

Brak

Typ:

Usługa

Data składania ofert:

czwartek, 18.12.2014

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

czwartek, 31.12.2015

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2015 r.

piątek, 19.12.2014

Tryb:

Brak

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2015 r.

Systematyczna dostawa tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2015 r.

czwartek, 04.12.2014

Tryb:

Zapytanie o cenę

Typ:

Dostawa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Systematyczna dostawa tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2015 r.

Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew

wtorek, 02.12.2014

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Wykonanie oświetlenia na terenie parku osiedlowego przy ulicy Żwirki w Tczewie

piątek, 07.11.2014

Tryb:

Brak

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

piątek, 28.11.2014

Wykonanie oświetlenia na terenie parku osiedlowego przy ulicy Żwirki w Tczewie

Modernizacji hali sportowej „Pilawa” w Tczewie

piątek, 11.07.2014

Tryb:

Brak

Typ:

Roboty budowlane

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Modernizacji hali sportowej „Pilawa” w Tczewie

Dostawa i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew

środa, 18.06.2014

Tryb:

Brak

Typ:

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

środa, 30.07.2014

Dostawa i montaż sprzętu do siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew

Wykonanie prac projektowych dotyczących koncepcji zagospodarowania przestrzennego Nowego Centrum Usługowego w Tczewie w rejonie ul. Wojska Polskiego w Tczewie

wtorek, 25.02.2014

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiot zamówienia jest wykonywany w ramach projektu Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizowanego w r...

Świadczenie usługi oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew

poniedziałek, 09.12.2013

Tryb:

Zamówienie z wolnej ręki

Typ:

Usługa

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlenia ulic i innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Systematyczna dostawa tuszy i tonerów do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r.

poniedziałek, 18.11.2013

Tryb:

Zapytanie o cenę

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

piątek, 08.11.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

Systematyczna dostawa tuszy i tonerów  do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r.

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r.

czwartek, 14.11.2013

Tryb:

Zapytanie o cenę

Typ:

Dostawa

Data składania ofert:

poniedziałek, 28.10.2013

Typ zamówienia:

Postępowania w trybach innych niż "otwarte"

Termin realizacji:

środa, 31.12.2014

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2014 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Zamawiający w roku finansowym 2018

czwartek, 25.01.2018

Tryb:

Brak

Typ:

Typ zamówienia:

Profil nabywcy

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Zamawiający w roku finansowym 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Zamawiający w roku finansowym 2017

środa, 18.01.2017

Tryb:

Brak

Typ:

Typ zamówienia:

Profil nabywcy

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić Zamawiający w roku finansowym 2017

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013