Załącznik nr. 2 – oświadczenie rodzica

Kornacki foto Jóżef Ziółkowski

Numer infolinii oraz SMS, gdzie można zgłaszać awarie oświetlenia: 797 301 400, strona internetowa: energa-oswietlenie.pl

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content