Centrum Kultury i Sztuki ogłasza nabór na zajęcia teatralne i taneczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, w ramach projektu „Pomorskie z Ukrainą”.

Centrum Kultury i Sztuki od stycznia do czerwca 2023 r. realizuje projekt skierowany do dzieci i młodzieży z Ukrainy finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 14.1 integracja Imigrantów, projekt pod nazwą „Pomorskie z Ukrainą”.

W ramach projektu od lutego 2023 r. realizowane są bezpłatne warsztaty artystyczne, w związku z wolnymi miejscami w grupach ogłaszamy dodatkowy nabór na:

– zajęcia teatralne dla dzieci w wieku od 6 lat

– zajęcia taneczne z ramach tańca współczesnego dla najmłodszych

Zainteresowanych zajęciami prosimy o kontakt z Centrum Kultury i Sztuki.

Kontakt: Marta Krynicka, tel. 535 368 105 , (58) 531-07-07

Центр Культури та Мистецтва оголошує набір на театральні та танцювальні заняття для дітей та молоді з України, в рамках проекту «Поморське з Україною».

З січня по червень 2023 року Центр культури та мистецтва реалізує проєкт, спрямований на дітей та молодь з України, який фінансується в рамках Регіональної  програми Поморського воєводства на 2014-2020 роки, Пріоритет 14.1 інтеграція іммігрантів, проєкт під назвою «Поморське з Україною».

В рамках проєкту з лютого 2023 року проводяться безкоштовні заняття аматопського мистецтва, у зв’язку з наявністю додаткових вільних місць у групах оголошуємо додатковий набір на:

– театральні заняття для дітей від 6 років

– танцювальні заняття в рамках сучасного танцю для наймолодших

Якщо вас цікавлять заняття, звертайтеся до Центру культури і мистецтва.

Контакт:  Marta Krynicka, тел.535 368 105, (58) 531-07-07

CKiSREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułObchody Światowego Dnia Kociewia
Następny artykułWęgiel kostka i groszek w preferencyjnej cenie 1850 zł