Informacje o inwestycji

Typ oferty:Greenfield
Rodzaj transakcji:Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP:Usługowe
Powierzchnia:9080 m2
Adres:ul. Kołłątaja/Czyżykowska, 83-110 Tczew
Cena wywoławcza:3 000 000 zł
Wolna od obciążeń:tak

Media

centralne ogrzewanie, internet, kanalizacja, gaz, prąd, telefon, woda

Szczegóły

Są to dwie działki o łącznej powierzchni 9080 m2, przeznaczenie podstawowe dla terenu „Zespół usług przyparkowych” obejmuje usługi publiczne z dużym udziałem zieleni (na rysunku Planu symbol „UZ”) w tym: usługi oświaty i nauki (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe, pomaturalne i policealne oraz szkoły wyższe), usługi zdrowia (szpitale, przychodnie, domy opieki społecznej), obiekty kultury (kościoły, domy parafialne). Przeznaczenie uzupełniające obejmuje usługi ośrodkotwórcze, w tym: usługi administracji publicznej (siedziby organów władzy, sądów i prokuratury, administracji gospodarczej i finansowej oraz łączności), usługi kultury (muzea, domy kultury, biblioteki, obiekty sakralne), usługi komercyjne (centra biznesu, finansów, handlu, gastronomii, rozrywki, rekreacji centrum integracyjne).
Nieruchomość niezabudowana i niezagospodarowana. Kształt działek nieregularny, konfiguracja terenu płasko/pochyła. Od strony południowej strome zbocze.

Przez teren działki nr 566/7 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna (słup na działce). Przez działki przebiega uzbrojenie podziemne. Na działkach znajdują się drzewa i krzewy. Na nieruchomości miejscami znajdują się widoczne fundamenty po obiektach kubaturowych oraz fundamenty po dawnych ogrodzeniach – koszt ich usunięcia leży po stronie nabywcy.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Atrakcyjna lokalizacja nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa działki nr 566/1 i 566/7 zapisane są w obrębie jednostki urbanistycznej ozn. na rysunku Planu symbolem US1 – „Stare Miasto”, należącej do strefy śródmiejskiej.W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu (58) 77-59-364, odpowiemy na twoje pytania. Przetarg 11 maja 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie – pl. Piłsudskiego 1 (sala nr 20), wadium do dnia 4 maja 2020 roku.

Położenie

Nazwa lokalizacji

Kołłataja/Czyzykowska

Miasto / Gmina

Tczew

Powiat

tczewski

Województwo

pomorski

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0.908

Cena

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

330

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

asfaltowa

Autostrada / droga krajowa [km]

7 km autostrada A1, przy drodze krajowej nr 91

Kolej [km]

1,3

Bocznica kolejowa [km]

1,3

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

40 km Rębiechowo

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

30 km Gdańsk

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

T

Gaz na terenie (T/N)

T

Woda na terenie (T/N)

T

Kanalizacja na terenie (T/N)

T

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

N

Telefony (T/N)

T

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel / właściciele

Gmina Miejska Tczew

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

T

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

usługi

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

teren niezabudowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

N

Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

T

Opis przeszkód podziemnych

uzbrojenie podziemne

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

T

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu

linia elektroenergetyczna

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

N

REKLAMA MIEJSKA