Tegoroczna debata na temat przyszłorocznego budżetu Tczewa odbyła się 9 grudnia. Ze względu na pandemię, mieszkańcy mogli ją śledzić za pośrednictwem Internetu, ale mieli też możliwość zadawania pytań.

Projekt budżetu na 2022 r. był tworzony w warunkach bardzo trudnych dla samorządów wywołanych m.in. Polskim Ładem, który znacząco wpłynął na zmniejszenie dochodów z podatków, galopującą inflacją, wzrostem cen energii, paliw, podwyżką najniższego wynagrodzenia.

Założenia przyszłorocznego budżetu omówiła Helena Kullas, skarbnik miasta.

Planowane dochody Tczewa wynosić będą 268 mln zł, jest to o blisko 16 proc. , czyli o ok. 50 mln zł mniej niż w roku bieżącym.

W przyszłym roku wzrośnie podatek od nieruchomości, pozostałe – w tym opłata za gospodarowanie odpadami, podatek od środków transportowych, opłata targowa pozostaną bez zmian.

Planowane wydatki to 293,5 mln zł. Spadek w stosunku do 2021 r. wynosi 15,7 proc., czyli ok. 54,5 mln zł.

Największe wydatki planowane są na oświatę i wychowanie – blisko 40 proc. oraz na pomoc społeczną i rodzinę – 28 proc. Jeśli chodzi o oświatę, z roku na roku, budżet miasta dopłaca coraz większe kwoty  do otrzymywanej subwencji. W 2022 r. z ponad 104 mln zł na oświatę, połowę dołoży miasto.

Deficyt budżetu zaplanowano na 25,4 mln zł. Deficyt zostanie pokryty z planowanej  emisji obligacji komunalnych – 4 mln zł oraz z budżetu państwa – 10 mln zł  – na pokrycie ubytku związanego z Polskim Ładem i kolejne 10 mln zł  na inwestycje z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

Zadłużenie budżetu miasta (plan na koniec 2022 r.) to 89 mln zł, czyli 33 proc. dochodów.

Plany inwestycyjne miasta omówił wiceprezydent Adam Burczyk. Na zadania inwestycyjne w 2022 r. zaplanowano blisko 30  mln zł.

Najważniejsze inwestycje:

– rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu łączącego ul. Nowy Rynek z ul. Kolejową – 8,6 mln zł (kontynuacja zadania z 2021 r.)

–  rozbudowa Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 – 1,8 mln zł (kontynuacja z 2021 r.)

– budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żwirki – 700 tys. zł

– budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rokickiej – 1,8 mln zł

– budowa parkingu przy ul. Ściegiennego – 1 mln zł (kontynuacja z 2021 r.)

– budowa parkingu, wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przy Urzędzie Miejskim  – 1,4 mln zł

– budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem przy ul. Retmańskiej – 550 tys. zł (kontynuacja z 2021 r.)

– przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Okrętowej, Tczewskich Saperów, Kossaka, Polnej, Obr. Westerplatte, Kard. Wyszyńskiego – łącznie 730 tys. zł

– wymiana nawierzchni elementów infrastruktury drogowej wzdłuż ulic miejskich – 160 tys. zł

– budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Kolejowej i Pomorskiej – 550 tys. zł

– budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym – 160 tys. zł

– rozbudowa terenu zielonego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 12, przy ul. Topolowej – 400 tys. zł

– budowa oczyszczalni wód opadowych na kolektorach deszczowych – 1,3 mln zł

– rewitalizacja Parku Miejskiego – dokumentacja budowlano-wykonawcza – 300 tys. zł

– wymiana odcinka kanalizacji deszczowej ul. Za Dworcem i ul. Kusocińskiego – 1 mln zł

– modernizacja oświetlenia – ul. Kociewska, ul. Rokicka, al. Solidarności – 270 tys. zł

– zagospodarowanie niecki czyżykowskiej (kolejny etap) – 280 tys. zł

– budowa naświetlaczy przejść dla pieszych – 100 tys. zł

– przebudowa ul. Królowej Jadwigi – 2,8 mln zł.

– budowa stacji ładowania autobusów – 1,1 mln zł

– dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 250 tys. zł.

– inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Tczewa

Dodatkowo do budżetu inwestycyjnego wprowadzone zostaną dwa kolejne zadania, na które dofinansowanie otrzymaliśmy z programu Polski Ład – przebudowa ul. Zygmunta Starego i II etap przebudowy ul. Stoczniowców.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKorekta rozkładów jazdy – od 12 grudnia
Następny artykułJarmark Bożonarodzeniowy – uwaga na utrudnienia w ruchu