XXXVI sesja Rady Miejskiej w Tczewie – 25 listopada

158

W czwartek, 25 listopada o godz. 10.00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Tczewie.

Porządek obrad:

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 października 2021 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za listopad 2021 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 28 października do 24 listopada 2021 r.
 1. Część druga:
 • Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie,                      w zakresie funkcjonowania Przedszkola w latach 2019-2020.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok w mieście Tczewie,
  • zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok,
  • sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,
  • w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tczewa.
 • Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).
REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułCentrum Inicjatyw Twórczych – podsumowanie projektu
Następny artykułDostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z osprzętem, zwanego dalej „dronem”, na potrzeby Straży Miejskiej w Tczewie