XXXIII sesja Rady Miejskiej – 26 sierpnia

123

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 26 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w Tczewie:

 1. Część  uroczysta:
 2. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 3. Wręczenie Medali „Pro Domo Trsoviensi”.
 4. Wręczenie wyróżnienia „Pro Obywatel 2020”.

Transmisja na żywo z sesji znajduje się pod adresem: https://sesje.tczew.pl/wyniki/?p=sesje

Medale „Pro Domo Trsoviensi”  otrzymają:

– Jacek Wiśniewski –  za wieloletnią działalność w dziedzinie sportu, wychowanie wielu sportowców i promowanie miasta na całym świecie.

– Andrzej Semborowski – wyróżnienie zadługoletnią działalność sportową na terenie miasta, powiatu i kraju oraz promocję miasta i powiatu poza granicami kraju.

Medale przyznane zostały podczas sesji Rady Miejskiej już w grudniu 2020 r., ale ze względu na pandemię nie było uroczystej sesji, podczas której miały być wręczone.

 1. Część robocza :

Część I

 1. Sprawdzenie obecności radnych.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2021 r.
 4. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za   lipiec i sierpień 2021 r.
 5. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 24 czerwca  do 25 sierpnia 2021 r.

      Część II

 1. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2021rok.
 2. Raport z Monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji  Miasta Tczewa na lata 2016-2030.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2021/2022,
  • zatwierdzenia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie na terenie Gminy Miejskiej Tczew,
  • wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia na rzecz utworzenia Klastra Energii Pelplin,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, na rzecz użytkownika wieczystego,
  • zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej  „KZN – Północ” Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie,
  • zmian w budżecie miasta Tczewa na 2021 rok,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  miasta Tczewa na lata 2021-2035.
 • Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułIn Memoriam – koncert jubileuszowy w ramach XX Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego
Następny artykuł1 września – 82. rocznica wybuchu II wojny światowej