XXVIII sesja Rady Miejskiej w Tczewie – 25 lutego

140

W czwartek, 25 lutego, o godz. 10.00 rozpocznie się XXVIII sesja  Rady Miejskiej w Tczewie – 25 lutego. Obrady będzie można obserwować na kanale YouTube.

Porządek obrad:

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 28 stycznia 2021 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za luty 2021 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 28 stycznia do 24 lutego 2021 r.
 1. Część druga:
 2. Przedstawienie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tczewie dotyczącej funkcjonowania szkoły w latach 2018-2019.
 3. Informacja z realizacji w 2020 roku stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2020 rok.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Południowa – Nowodworcowa w Tczewie,
  1. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Tczew na lata 2021-2025”,
  1. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu   Gminy Miejskiej Tczew,
  1. wyrażenia woli zawiązania spółki prawa handlowego na rzecz realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa kompleksu basenów w Tczewie”,
  1. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Północ” Sp. z o.o.
  1. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Północ” Sp. z o. o.
  1. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości położonych w Tczewie, zabudowanych garażami,
  1. przyjęcia do realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z podsumowaniem,
  1. przyjęcia Polityki rowerowej miasta Tczewa do 2030 roku
  1. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Tczewa na lata 2021-2027.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZimowa aura nie sprzyja inwestycjom
Następny artykułBędzie nowe osiedle – przy ul. Bałdowskiej