XL sesja Rady Miejskiej w Tczewie – 24 lutego

186

W czwartek, 24 lutego, o godz. 10.00 rozpocznie się XL sesja Rady Miejskiej w Tczewie.

Porządek obrad:

 1. Część pierwsza:
 2. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 3. Sprawdzenie obecności radnych.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 27 stycznia 2022 r.
 6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za luty 2022 r.
 7. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 27 stycznia do 23 lutego 2022 r.
 1. Część druga:
 2. Informacja z realizacji w 2021 r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
 3. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa za lata 2019-2020.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2021 r.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu,  
  1. zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych                     w ramach pomocy państwa w podnoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania,
  1. przyjęcia programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,
  1. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 r.,
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł“Sara” – debiut literacki tczewianina
Następny artykułZima w mieście – wystawa online