Przypominamy, że co tydzień mieszkańcy Tczewa maja możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych. Odpady te odbierane są w każdy poniedziałek, konieczne jest jednak wcześniejsze powiadomienie firmy odbierającej odpady.

Mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zgłaszają taką potrzebę administratorowi, natomiast mieszkańcy domków jednorodzinnych bezpośrednio firmie odbierającej odpady (nr tel. 58 531 34 87).

W zabudowie jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, a w zabudowie wielorodzinnej przy pergoli śmietnikowej. Wystawienie odpadu powinno nastąpić nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem ich odbioru.

Odpady wielkogabarytowe można również samodzielnie dostarczyć do PSZOK-u czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: meble i inne odpady wielkogabarytowe, tj. odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (stolarka budowlana, meble, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach). Dopuszcza się zbieranie dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w ramach odpadów wielkogabarytowych.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKultura w sąsiedztwie – kreatywne warsztaty na Zatorzu
Następny artykułJuż w tę sobotę – Festiwal Zdrowia