Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla dobudowy segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOBUDOWY SEGMENTU BUDYNKU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W TCZEWIENumer referencyjny: BZP.271.3.10.2020Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: UsługiII.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowychZamówienie … Czytaj dalej Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla dobudowy segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie