Tczewscy radni jednogłośnie uchwalili absolutorium dla prezydenta Mirosława Pobłockiego za wykonanie budżetu za 2019 r.

Czerwcowa sesja w pewien sposób podsumowuje działania prezydenta i całego samorządu miasta za poprzedni rok. Odzwierciedleniem tego jest coroczna uchwala absolutoryjna, a także Raport o stanie miasta za miniony rok. Jego następstwem było głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta. Radni przyjęli wotum zaufania 17 głosami za przy 5 wstrzymujących (Łukasz Brządkowski, Marcin Kussowski, Michał Ciesielski –z Tczewa od-nowa oraz Piotr Antczak i Wojciech Korda z PiS), natomiast jednogłośnie udzielili prezydentowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

W ciągu 2019 r. uchwalono 7 korekt budżetu miasta. Plan dochodów na początek 2019 r. wynosił 266 387 118,00 zł, na koniec 2019 r. : 298 625 359,44 zł, wykonanie to 297 630 211,05 zł, czyli 99,67 proc. planowanych dochodów.

Plan wydatków na początek 2019 r. wynosił 276 627 118,00 zł, na koniec 2019 r. : 306 950 225,44 zł, wykonanie to 294 541 066,51 zł, czyli 95,96 proc. planowanych wydatków.

Plan wydatków inwestycyjnych na początek 2019 r. wynosił 37.667.188 zł, na koniec 2019 r. : 30.726.636 zł, wykonanie to 29.085.234 zł planowanych wydatków. 

Nadwyżka budżetu wyniosła 3.089.144,54 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2019 r. wyniósł 63 000 725,70 zł.

Wśród inwestycji zrealizowanych w 2019 r. były m.in.:  budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki, budowa Wiślanej Trasy Rowerowej, remont ul. Pułaskiego, budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jagiellońskiej, termomodernizacja budynku ZUK, zadania budżetu obywatelskiego, budowa kanalizacji deszczowej na os. Prątnica.

Wśród zadań rozpoczętych w 2019 r., a finalizowanych w 2020 r. były budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej, dwupoziomowego parkingu na węźle transportowym, przebudowa  budynku przy ul. Elżbiety 19B na potrzeby Rodzinnego Klubu Zatorze.

Roman Kucharski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że komisja nie wnosi zastrzeżeń do wykonania ubiegłorocznego budżetu i zawnioskował o udzielenie prezydentowi absolutorium.

Pozytywnie wypowiedziała się również radna Brygida Genca, w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.  – To jedna z najważniejszych sesji w roku – mówiła radna. –  Rada Miejska ocenia pracę prezydenta w aspekcie finansów.  Wykonanie budżetu za 2019 rok oceniamy dobrze  i będziemy głosować za.

Radny Krzysztof Misiewicz reprezentujący Porozumienie na Plus, zwrócił szczególną uwagę na inwestycje, na które co roku przeznaczane są znaczące środki  pozwalające konsekwentnie realizować cel, jakim jest rozwój miasta. Marcin Kussowski z Tczewa Od-nowa przyznał, że chociaż radni  czasami różnili się w poglądach, to wykonanie budżetu ocenia pozytywnie.

Prezydent Mirosław Pobłocki podziękował radnym za wynik głosowania. –  Realizacja budżetu jest naszym wspólnym zadaniem. Bez moich współpracowników i radnych nic bym nie zrobił – powiedział prezydent. – To wy ustalacie politykę finansową, którą ja realizuję. Cieszę się, że razem pracujemy dla dobra naszego miasta.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTczew otrzyma blisko 6 mln zł w ramach tarczy antykryzysowej
Następny artykułFundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – dofinansowanie na realizację Waszych pomysłów!