Wniosek o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych

158

Miasto Tczew złożyło wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru na przedsięwzięcia dotyczące poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. 

Wniosek dotyczy budowy dwóch odcinków dróg rowerowych w ciągu ulic Pomorskiej oraz Kolejowej. Oba odcinki stanowią połączenia do istniejących już dróg rowerowych w mieście i po zrealizowaniu stworzą spójną sieć ścieżek rowerowych. Ulica Pomorska zlokalizowana jest tuż obok integracyjnego węzła komunikacyjnego i stanowi element głównej trasy istniejącego szlaku rowerowego – międzynarodowej trasy rowerowej EuroVelo 9 – Wiślanej Trasy Rowerowej. Obecnie ruch rowerowy na tym odcinku odbywa się jednokierunkowo,  po mocno wyeksploatowanej jezdni publicznej drogi gminnej. W związku z realizowaną przez Miasto budową wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu ulicy Nowy Rynek, ulica Pomorska jako bezpośredni dojazd do przebudowywanego obiektu inżynierskiego, zostanie w części kompleksowo przebudowana i wyposażona w ciąg pieszo-rowerowy.

Ulica Kolejowa to również element Wiślanej Trasy Rowerowej. Komunikacja odbywa się w chwili obecnej dwukierunkowo po mocno wyeksploatowanej publicznej drodze gminnej, po której ruch rowerowy możliwy jest po jezdni na zasadach ogólnych. W związku z realizowaną przez Miasto budową wiaduktu drogowego, ulica Kolejowa zostanie w części swojego przebiegu kompleksowo przebudowana i wyposażona w dwukierunkową drogę dla rowerów. Ruch rowerowy do ulicy Kolejowej od jej południowo-wschodniej strony, doprowadza dwukierunkowa droga rowerowa w ciągu ulicy Łąkowej, którą to Miasto wybudowało w 2020 roku w ramach projektu WTR dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przebudowa tych dwóch odcinków dróg zapewni spójność komunikacyjną w tej części miasta. 

Przedmiotem wniosku o dofinansowanie jest budowa dwóch odcinków dróg rowerowych, gdyż wyłącznie ten zakres wpisywał się w obszar tematyczny ogłoszonego naboru. W planach jest natomiast kompleksowa przebudowa obu ulic, a potencjalne dofinansowanie obejmie tylko wycinek prac dotyczący poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.  

Szacunkowy koszt zadania to ok 1,2 mln zł, dofinansowanie może wynieść do 50 % kosztów. Wyniki naboru będą znane najprawdopodobniej pod koniec II kwartału br. REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWystawa rysunek – malarstwo Dominika Woźniaka – 15 kwietnia
Następny artykuł 6 wniosków o dofinansowanie remontu zabytków