Tczewianin Krzysztof Giełdon jest koordynatorem projektu utworzenia szkoły w Ruhango dla około 1 000 dzieci w Rwandzie w Afryce.

Ruhango jest miejscowoscią położoną w centrum kraju w Rwandzie około 20 km od najbliższego miasta Gitarama. Rejon obejmuje około 54.000 ludności, gdzie prowadzimy duży ośrodek zdrowia ze szpitalem, porodówką, przychodnią, ośrodkiem dożywiania, laboratorium już ponad 30 lat.

Ludność miejscowa żyje z rolnictwa na terenie o bardzo słabej do uprawy, skalistej, kamienistej ziemi, którą uprawiają jedynie motyką , mając jedynie małe skrawki ziemi. Pomimo wielkich wysiłków przy uprawie tej ziemi motyką na skałach efekty zbiorów są bardzo nikłe. W Rwandzie duży procent dzieci sierot żyje samotnie w swoich lepiankach. Skazane są one na straszny los w biedzie i nędzy.

Kiedy w ich domach panuje nędza i brakuje dosłownie podstawowych środków do życia, dzieci te zamiast do szkoły zmuszone są przez swój los do szukania jakiejkolwiek pracy zwłaszcza noszą na głowie worki z węglem drzewnym lub żywnością na targowiskach, w ten sposób zarabiają na nędzne posiłki. Inne noszą ciężary przy budowach. Wobec takiej rzeczywistości tylko 50% dzieci wiejskiej uczęszcza do szkoły a jeszcze mniejszy procent kończy szkołę podstawową, znaczny procent pozostaje analfabetami. Bardzo duży procent dzieci nawet w wieku przedszkolnym staje się dziećmi ulicy. Często matki wdowy nie mające nawet skrawka ziemi, nie mające pracy, nie są w stanie zapewnić dziecku edukacji w szkole.

Brak przedszkola i szkoły podstawowej w Ruhango jest wielkim problemem. Od wielu lat budowa szkoły i przedszkola było wielkim pragnieniem ludności lokalnej. Ogromna liczba dzieci ulicy, powiększa się każdego roku. Dzieci te są sierotami, z bardzo biednych rodzin i nie mają możliwości nauki.

Szkoła pozwoli na realizacje:

  • Możliwości uczenia się w szkole podstawowej dzieciom z najbiedniejszych rodzin,
  • Zmniejszy ilość dzieci ulicy, pozwoli im powrócić do życia godnego i umożliwi kształtowanie i przygotowanie do odpowiedzialnego życia.
  • Ułatwi kontakt z rodzicami i opiekunami dzieci, ułatwi przygotowanie rodziców do odpowiedzialnego i katolickiego wychowywania dzieci
  • Prowadzenia nauki katechezy w szkole dla dzieci i rodziców, zwłaszcza przygotowanie dzieci do sakramentów
  • Zmniejszy codzienne pokonywanie dużych odległości pieszo do odległej szkoły.
  • Zmniejszy wielką liczbę dzieci zagłodzonych, pomagając tym dzieciom w nowej szkole
  • Poprawi struktury nauczania higieny i żywienia dzieci
  • Zmniejszy leczenie dzieci i dorosłych sposobami tradycyjnymi, co jeszcze bardziej pogarsza stan zdrowia i prowadzi do smierci tych dzieci
  • Pomoże w uświadomieniu przyczyny choroby AIDS i skutecznym zapobieganiu tej chorobie;

Potrzeby

Szkoła będzie jedynym miejscem, gdzie w promieniu 10 km dzieci będą mogły się uczyć. Po zbudowaniu szkoły podstawowej liczba dzieci analfabetów znacznie obniży się. Są to ludzie bardzo biedni, których nie stać na zakup żywności, tym bardziej na dojazd do odległej szkoły podstawowej, która i tak jest już przepełniona ilością ponad 2 000 dzieci bez pomocy dydaktycznych i bez środków higieny w szkole. Poza tym doskwiera brak wody i elektryczności w tej szkole.

Szkoła podstawowa w Ruhango ma powstać na wyraźną potrzebę miejscowej ludności, która jest całkowicie zapomniana i pozostawiona strasznemu losowi biedy i wyniszczenia. Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
https://salvatti.pl/

Link do zbiórki:

http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=Budowa%20szko%C5%82y%20podstawowej%20w%20Ruhango%20w%20Rwandzie&v=446320374049345295901586384848462204884511358992

Z wielką nadzieją i prośbą o pomoc !

Siostra Marta Litawa, Misjonarka Pallotynka z Rwandytel.+ 48 888 536 552, e-mail: martalitawa@wp.pl

Krzysztof Giełdon , Tczewianin, koordynator projektutel .+48 691 111 492, e-mail: fotouno@wp.pl

[KG]

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPropozycje zakupu nowości czytelniczych
Następny artykułZwiedzaj z przewodnikiem