Łącznie ponad 367 tys. zł zyska miasto Tczew dzięki zwiększeniu dofinansowania do dwóch projektów realizowanych przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

Taką decyzję podjął Zarząd Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot oraz Zarząd Województwa Pomorskiego a stosowne aneksy do umów zostały podpisane w ostatnich dniach kwietnia. O ponad 215 tys. zł zwiększono dofinasowanie dla projektu „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi”. Z kolei do projektu „Miasto od – nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie” trafi o ponad 151 tys. więcej.

Po tej zmianie aktualne wartości projektów przedstawiają się następująco:

Projekt rewitalizacyjny

Wartość ogółem – 27 691 214,77
Wydatki kwalifikowalne – 26 249 841, 71
Dofinansowanie  – 16 948 731,03

Projekt węzłowy

Wartość ogółem – 41 121 732,10
Wydatki kwalifikowalne – 32 962 163,74
Dofinansowanie  – 25 366 536,51REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKonkurs „Liczy się każdy. Przedszkolak w Spisie jest ważny.”
Następny artykułEksploatacja fontann oraz zdrojów wodnych w okresie od maja do października 2021 r.